2019 Muhasebe Müdürlüğü ve Vergi Daireleri Kasa Limitleri

2019 Muhasebe Müdürlüğü  ve Vergi Daireleri Kasa Limitleri

2019 yılında uygulanacak olan parasal sınırlar ve oranlar muhasebat ve mali kontrol genel müdürlüğünce yayımlanan 63 sıra nolu tebliğ ile belli oldu.Buna göre 2019 yılında muhasebe müdürlükleri,mal müdürlükleri ve vergi daireleri aşağıda tabloda gösterilen limitler dahilinde kasalarında para tutabileceklerdir.

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 62) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ(TL) 
 1.2019 yılı  Kasa işlemleri:  
  1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;  
   1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,2100 
   1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,1200 
   1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölge-askerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak ikamet tezkeresi bedellerinin iadesinde 1.1.1’de belirtilen sınırlar geçerlidir, teminat iadeleri ise sınırlamaya tabi değildir.  
  1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;  
   1.2.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıkları ve bunların şubeleri ile vergi dairelerinde,3200 
   1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,21000 
   1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),12000 
 2. Kaybedilen alındılar için ilân:  
  İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,1200

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir