2019 MTV Tablo

2019 MTV Tablo

MTV 2019

2019 MTV Tablo

30/12/2018 TARİHLİ VE 537 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No Tu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

15,9 yeniden değerleme oranlarına göre 2019 yılında Ödenecek Olan MTV tutarları aşağıda gösterilmiştir.

1-34-67-1112-1516 üstü
1300 cm³ ve aşağısı861,14600,36336,11254,9890,40
1301 – 1600 cm³’e kadar1.499,751.124,23652,52461,28177,33
1601 – 1800 cm³’e kadar2.647,162.068,821.218,11742,92288,59
 1801 – 2000 cm³’e kadar4.170,083.211,591.888,011.124,23443,90
2001 – 2500 cm³’e kadar6.253,964.540,962.837,231.695,62671,06
2501 – 3000 cm³’e kadar8.720,327.585,664.739,152.549,80936,47
3001 – 3500 cm³’e kadar13.279,8211.948,137.197,393.592,901.318,94
3501 – 4000 cm³’e kadar20.878,2318.028,2510.617,604.739,151.888,01
4001 cm³ ve yukarısı34.170,8025.624,3315.175,956.820,722.647,16

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir