2018 Yılında Memurlara Verilecek Giyim Yardımı Tutarları

2018 Yılında Memurlara Verilecek Giyim Yardımı Tutarları
125×125

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanlara memurlara yapılacak giyim yardımı yönetmeliğinde giyim yardımı yapılmaktadır.2018 yılında memurlara yapılacak olan giyim yardımı tutarları yazımız ekinde yayınlanmıştır.Tabloda gösterilen giyim malzemesi bedellerinin nakdi ödenmesi durumunda ilgili tutarlardan damga ve gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra memurlara giyim yardımı ödemesi yapılacaktır.

Memurlara 2018 Yılında  Ayni Olarak Verilecek Olan Giyim Yardımı 2018 Yılı Birim  Fiyat Birim

Fiyatlar

KDV Hariç

Memurlara 2018 yılında  Nakdi  Olarak Verilecek Olan Giyim Yardımı 2018 Yılı Birim  Fiyat Birim

Fiyatlar

KDV Hariç

1 Takım Elbise 151,32  Takım Elbise 163,42
 2 Tayyör 110,29  Tayyör 119,10
 3 Yazlık Takım Elbise 150,03  Yazlık Takım Elbise 162,04
 4 Pantolon – Etek 32,06  Pantolon – Etek 34,62
5 Ceket  119,07 Ceket 128,59
 6 Gömlek – Bluz – Yelek – Tişört 20,71  Gömlek – Bluz – Yelek – Tişört 22,37
7 Kravat – Papyon 5,81 Kravat – Papyon 6,27
8 Palto – Manto 151,32  Palto – Manto 163,42
9 Pardesü – Gocuk 74,64  Pardesü – Gocuk 80,61
10 Yağmurluk (Muşamba) 32,83  Yağmurluk (Muşamba) 35,46
 11 Meşin Ceket – Deri Ceket 135,92 Meşin Ceket – Deri Ceket 146,81
12 Parka-Mont-Montgomer 67,20  Parka-Mont-Montgomer 72,57
13 Kaput 41,17  Kaput 44,47
14 Erkek Ayakkabısı 42,70  Erkek Ayakkabısı 46,12
15 Kadın Ayakkabısı 42,70  Kadın Ayakkabısı 46,12
16 İş Ayakkabısı 29,75  İş Ayakkabısı 32,14
17 Bot – Fotin 42,70  Bot – Fotin 46,12
18 Lastik Çizme 15,51  Lastik Çizme 16,76
19 Çorap 2,91  Çorap 3,14
20 Eldiven (Yün) 3,72  Eldiven (Yün) 4,01
21 Eldiven (Deri) 11,25  Eldiven (Deri) 12,18
22 Atkı-Kaşkol 5,81  Atkı-Kaşkol 6,27
23 Kazak 23,34  Kazak 25,21
24 Sarık veya başörtüsü 11,58  Sarık veya başörtüsü 12,48
25 Cüppe 34,62  Cüppe 37,40
26 Şapka-Başlık-Kep 11,36  Şapka-Başlık-Kep 12,26
27 İş Gömleği 15,26  İş Gömleği 16,49
28 İş Önlüğü 15,26  İş Önlüğü 16,49
29 Ebe Önlüğü 15,26  Ebe Önlüğü 16,49
30 İş elbisesi 42,70  İş elbisesi 46,12
31 Tulum 29,11  Tulum 31,45
32 Hemşire Ebe Forması 32,83  Hemşire Ebe Forması 35,46
33 Labaratuvar Kıyafeti 23,85  Labaratuvar Kıyafeti 25,77
34 Ameliyathane Kıyafeti 23,85  Ameliyathane Kıyafeti 25,77
35 Bel Kemeri – Palaska 12,71  Bel Kemeri – Palaska 13,70
36 Baret 28,94  Baret 31,26
37 İçlik 22,10  İçlik 23,80
38 Teçhizat Takımı 22,10  Teçhizat Takımı 23,80

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:l de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.
2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.
3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi ” Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise 163,40 TL
Tulum 31,50 TL
Ayakkabı 46,10TL
Yağmurluk 35,50 TL
Atkı 6,30 TL
Eldiven 4,00 TL
Toplam Ödenecek Tutar 286,80

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise 163,40 TL
Ayakkabı 46,10TL
Toplam Ödenecek Tutar 209,50

tutarında ödeme yapılacaktır.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir