2018 Yılında Memurlara Verilecek Giyim Yardımı Tutarları

2018 Yılında Memurlara Verilecek Giyim Yardımı Tutarları
125×125

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanlara memurlara yapılacak giyim yardımı yönetmeliğinde giyim yardımı yapılmaktadır.2018 yılında memurlara yapılacak olan giyim yardımı tutarları yazımız ekinde yayınlanmıştır.Tabloda gösterilen giyim malzemesi bedellerinin nakdi ödenmesi durumunda ilgili tutarlardan damga ve gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra memurlara giyim yardımı ödemesi yapılacaktır.

Memurlara 2018 Yılında  Ayni Olarak Verilecek Olan Giyim Yardımı 2018 Yılı Birim  FiyatBirim

Fiyatlar

KDV Hariç

Memurlara 2018 yılında  Nakdi  Olarak Verilecek Olan Giyim Yardımı 2018 Yılı Birim  FiyatBirim

Fiyatlar

KDV Hariç

1Takım Elbise151,32 Takım Elbise163,42
 2Tayyör110,29 Tayyör119,10
 3Yazlık Takım Elbise150,03 Yazlık Takım Elbise162,04
 4Pantolon – Etek32,06 Pantolon – Etek34,62
5Ceket 119,07Ceket128,59
 6Gömlek – Bluz – Yelek – Tişört20,71 Gömlek – Bluz – Yelek – Tişört22,37
7Kravat – Papyon5,81Kravat – Papyon6,27
8Palto – Manto151,32 Palto – Manto163,42
9Pardesü – Gocuk74,64 Pardesü – Gocuk80,61
10Yağmurluk (Muşamba)32,83 Yağmurluk (Muşamba)35,46
 11Meşin Ceket – Deri Ceket135,92Meşin Ceket – Deri Ceket146,81
12Parka-Mont-Montgomer67,20 Parka-Mont-Montgomer72,57
13Kaput41,17 Kaput44,47
14Erkek Ayakkabısı42,70 Erkek Ayakkabısı46,12
15Kadın Ayakkabısı42,70 Kadın Ayakkabısı46,12
16İş Ayakkabısı29,75 İş Ayakkabısı32,14
17Bot – Fotin42,70 Bot – Fotin46,12
18Lastik Çizme15,51 Lastik Çizme16,76
19Çorap2,91 Çorap3,14
20Eldiven (Yün)3,72 Eldiven (Yün)4,01
21Eldiven (Deri)11,25 Eldiven (Deri)12,18
22Atkı-Kaşkol5,81 Atkı-Kaşkol6,27
23Kazak23,34 Kazak25,21
24Sarık veya başörtüsü11,58 Sarık veya başörtüsü12,48
25Cüppe34,62 Cüppe37,40
26Şapka-Başlık-Kep11,36 Şapka-Başlık-Kep12,26
27İş Gömleği15,26 İş Gömleği16,49
28İş Önlüğü15,26 İş Önlüğü16,49
29Ebe Önlüğü15,26 Ebe Önlüğü16,49
30İş elbisesi42,70 İş elbisesi46,12
31Tulum29,11 Tulum31,45
32Hemşire Ebe Forması32,83 Hemşire Ebe Forması35,46
33Labaratuvar Kıyafeti23,85 Labaratuvar Kıyafeti25,77
34Ameliyathane Kıyafeti23,85 Ameliyathane Kıyafeti25,77
35Bel Kemeri – Palaska12,71 Bel Kemeri – Palaska13,70
36Baret28,94 Baret31,26
37İçlik22,10 İçlik23,80
38Teçhizat Takımı22,10 Teçhizat Takımı23,80

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:l de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.
2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıralarında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.
3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan “Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi ” Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.

ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise163,40 TL
Tulum31,50 TL
Ayakkabı46,10TL
Yağmurluk35,50 TL
Atkı6,30 TL
Eldiven4,00 TL
Toplam Ödenecek Tutar286,80

tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir.

ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;

Takım elbise163,40 TL
Ayakkabı46,10TL
Toplam Ödenecek Tutar209,50

tutarında ödeme yapılacaktır.

4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.

5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir