Yemek Yardımı Ödemesinden Gelir Vergisi Kesilmeli mi?

Yemek Yardımı Ödemesinden Gelir Vergisi Kesilmeli mi?

 Soru: “…Belediyesinde görev yapıyorum. Yetkili sendika ile yapılan sosyal denge sözleşmesinin “yemek yardımı” başlıklı bölümünde yer alan hüküm gereğince belediyemizde görev yapan memurlara  yemek yardımı nakden ödeniyordu. Son zamanlarda ödenen tutarda eksilme oldu. Sebebini sorduğumuzda ise önceleri yemek yardımı ödemelerinden gelir vergisi kesmediklerini, bir kaç aydır gelir vergisi kestikleri için ödenen tutarın düştüğünü söyledi. Biz memura ödenen sosyal yardımlardan gelir vergisi kesintisi yapılmaz diye biliyoruz. Bu konuda bilgi talep ediyoruz…”

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu belirtildikten sonra gelirin tanımı yapılmıştır. Söz konusu maddede;  ‘Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”  şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunu’nun  2 nci maddesinde ise ücretin bir gelir unsuru olduğu ve safi tutar üzerinden gelir vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanun’un ‘Ücretin tarifi’ başlıklı 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez” hükmü yer almaktadır. Bu maddedeki tarife uyan tüm ödemeler Gelir Vergisi Kanunu uygulaması açısından ücret kabul edilecektir.

Aynı Kanunda, kamu idarelerinin hizmet erbabına ödedikleri ücretleri ve ücret sayılan ödemeleri stopaj yolu ile gelir vergisine tabi tutacakları belirtilmiştir. Bu konuda ilgili idarelerin sorumluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca mezkur Kanun’un ücret istisnalarını düzenleyen 23 üncü maddesinin sekizinci sırasında; işverence doğrudan yemek verilerek sağlanan menfaatler ile 16,00-TL’yi aşmayan ve doğrudan yemek firmasına yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna olduğu ancak doğrudan hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, Belediyenize ait personele nakdi olarak ödenen “yemek yardımı” tutarları gelir vergisine tabidir. Sözleşmeye göre net olarak ödenmesi kararlaştırılan bu tutarın öncelikle brüt hale getirilerek bordrolara yansıtılması ve sonrasında ise stopaj usulü ile gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. can

    khk ile nakdi yemek yardımı kaldırıldıktan sonra halen yemek yardımı almaktamısınız.yapılan ihaleniz devam ettiğinden dolayımı alıyorsunuz.bi yaklaşık 1.5 yıldır ne yamek yardımı alabiliyoruz ne de yemek yiyebiliyoruz.

    Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir