Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı

Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı

Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı

ANONİM ŞİRKET ÖRNEK SÖZLEŞME TASLAĞI

PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu sözleşme, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için şirket kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- Bu sözleşme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BOLUM

Şirketin Kuruluşu, Unvanı, Amacı, Konusu, Merkezi ve Diğer Hükümler Kuruluş

MADDE 3- Aşağıda ünvanları/adı/adları, soyadı/soyadları, yerleşim yeri/yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun adı soyadı

Yerleşim yeri

Uyruğu

T.c. No / vergi no

 

Mah Cd. No:..

…İlçesi /… İli

T.C.

 

Şirketin Unvanı

MADDE 4- Şirketin unvanı Personel Anonim Şirketidir

Amaç ve Konu

MADDE 5- Şirketin amacı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektir.

Şirketin Merkezi

MADDE 6-

Şirketin Süresi

MADDE 7-

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

MADDE 8-

Yönetim Kurulu ve Genel Kurul

MADDE 9-

Şirketin Temsili

MADDE 10-

Genel Kurul

MADDE 11-

İlan

MADDE 12-

Hesap Dönemi

MADDE 13-

Kanuni hükümler

MADDE 14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İndir (DOCX, 15KB)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir