İlave Tediyenin Geç Ödenmesi İş Sözleşmesinde Haklı Fesih Nedeni Sayılmaz

İlave Tediyenin Geç Ödenmesi İş Sözleşmesinde Haklı Fesih Nedeni Sayılmaz
125×125

Bilindiği üzere 4857  sayılı iş kanununa göre çalışanların ücretlerinin zamanında ödenmemiş olması ilgili kanunda yer alan maddelere göre işçiye  tek taraflı olarak iş sözleşmesini fesih etme hakkı tanımakta ve haklı nedenle iş sözleşmesini fesih eden işçi hak etmiş olduğu kıdem tazminatını da alabilmektedir.Sayıştay Temyiz kurulunca verilmiş olan bir kararda ilave tediye alacaklarının zamanında ödenmemesini gerekçe göstererek belediye ile olan işçi akdini fesih edip kendisine belediyece kıdem tazminatı ödenen işçiye ilişkin ödeme üzerinde yapılan incelemede sayıştay başkanlığı ilave tediye ödemelerinin geç yapılmasının işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vermeyeceğini belirtmiştir.

Sayıştay Başkanlığının 17.1.2018 Tutanak Tarihli 43989 tutanak nolu temyiz kurulu kararında işçinin ilave tediye alacaklarının zamanında ödenmemesini gerekçe göstererek iş aktini fesih etmesi ve buna istinaden de belediyenin ilgili kişiye kıdem tazminatı ödemesi işlemini kanuna aykırı bularak ilgililer hakkında kamu zararı kararı vermiştir.

İlgili kararın ilgili bölümleri yazımız ekinde yer almaktadır.

KONU: Kanuna aykırı kıdem tazminatı ödenmesi ve ayrıca ilave tediyenin yanlış hesaplanması.

…………………….İşçilere yapılan maaş, fazla çalışma, yılda 30 günlük ikramiye (30 günlük ikramiye 3’er gün olarak Mart ayından başlamak üzere maaşlara eklenerek 10 ay süresince ödenmektedir.) gibi ödemelerde sıkıntı oluşmadığı, sadece bazı ilave tediye ödemelerinin yapılamadığı tespit edilmiştir.

……………..Öte yandan, işçinin haklı nedenle fesih hakkının sınırını dürüstlük ve iyi niyet kuralları belirler. …’ün maaş ve diğer haklarını aldığı, ilave tediyelerden sadece dört adedini alamadığı ve Belediye Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan yazışmalar ve 13.07.2014 tarihli dilekçesi ile 14.07.2014 tarihli açıktan atanma onayının (işlemin başlama tarihinin 16.05.2014 günü olduğu dikkate alındığında) birlikte değerlendirilmesinde, kendi isteğiyle ayrılmak durumunda kalacak olan …’e kıdem tazminatı ödenmeyeceği açık olduğundan kıdem tazminatı ödenmesini sağlamak için böyle bir işlem yapıldığı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan alacak olan dört ilave tediyenin tutarı dikkate alındığında 4857 sayılı Kanunun 24/II Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinden sayılan (e) fıkrasındaki “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” hükmü kapsamına girmediği görülmüştür.

…………………………….Özel Kalem Müdürlüğüne açıktan atanan ve oradan memurluğa geçirilen …’ün kendi isteğiyle işçilikten ayrıldığı, ancak 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinin ilave tediye ödemelerinden bazılarının zamanında yapılmaması gerekçe gösterilerek kıdem tazminatı tahakkuk ettirilmesi suretiyle … TL ve 2014 yılı 3. ilave tediyenin yanlış hesaplanması sonucu … TL olmak üzere toplam … TL kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir