Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilen Memurların Maaşları

Yetiştirilmek Üzere Yurtdışına Gönderilen Memurların Maaşları

Devlet memurları, mesleklerine ait bilgilerini artırmak, yetiştirilmek, eğitilmek veya ihtisas yapmak gibi amaçlarla yurtdışına gönderilmektedirler. Memurların yetiştirilmek için yurtdışına gidebilmesi için adaylıklarının kaldırılıp asli memurluğa atanmaları gerekmektedir.

Yetiştirilmek üzere yurtdışına giden memurların maaşlarının ne şekilde ödenmesi gerektiği konusunda zaman zaman sorular geliyor. Bu çalışmamızda, yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen memurların maaşları hakkında bilgi vereceğiz.

Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen memura ödenecek maaş yurtdışına gidiş şekline göre değişmektedir. Yurtdışına gönderilen memurların maaşlarının ne şekilde ödeneceğine dair gerekli bilgiler maddeler halinde aşağıda yer almaktadır.

1- Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenler:

Kurumlarınca açılan sınavda başarılı olup Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ü ödenir. Bu şekilde gönderilenlere her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı da ödenir.

2- Kurumlarınca dış burslara dayanılarak

Kurumlarınca dış bursa dayanılarak gönderilenlerin maaşlarının ödenmesinde iki farklı durum oluşmaktadır.

a-)Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilenler.

Bu şekilde gönderilenlere, kurumlarınca ödenen burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9/1’den aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı ödenir.

b-) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderiler.

Kurumlar itibariyle belirlenen kontenjan haricinde gönderilenlere, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı ödenir.

3-Şahsi Burs Sağlayanlar

Şahsen özel burs sağlayarak gidenlere herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu şekilde gidenlere, sadece aylıksız izin verilir.

4-Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenler

Bu şekilde gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir