Yetim Aylığı Alan Çocuk İçin Memura Aile Yardımı Ödenebilir mi?

Yetim Aylığı Alan Çocuk İçin Memura Aile Yardımı Ödenebilir mi?

Bilindiği üzere memurlara bakmakla yükümlü oldukları çocukları için her ay maaşları ile birlikte aile yardım ödeneği ödenmektedir.Memurlara çocukları için ödenecek olan aile yardımının hangi şartlarda ödeneceği ise 657 sayılı kanunun 206. maddesinde anlatılmıştır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Çocuk İçin Aile Yardımı Verilemeyecek Haller başlıklı 206. maddesi incelendiğinde aylık bağlanan çocuklara ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.İlgili madde de “Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar ” ibaresi ile çalışan çocuklar için aile yardımı ödeneği alınamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama 88 Sıra Nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin Aile Yardım Ödeneği başlıklı X maddesinin  7 nolu fıkrasında “Özel kesimce okutulan veya burs verilen, T.C. Emekli Sandığınca yetim aylığı bağlanan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan, Açık Yüksek Öğretimde öğrenim gören çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmesine devam olunacaktır.”şeklinde yapılmıştır.

Yine yetim aylığı alan çocuklar için memura çocuk yardımı ödenip ödenmeyeceği hususunda önceki yıllarda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce verilmiş olan bir görüştede yetim aylığı alan çocuklar için memura aile yardımı verilmeye devam edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir