Vekâleten Görev Yapan Memurun Emeklilik Hakkı

Vekâleten Görev Yapan Memurun Emeklilik Hakkı
125×125

Kamu görevinin asil olarak kadroya atanan memurlar tarafından yürütülmesi ideal durum olmakla birlikte kurumların kadrolarında geçici veya sürekli boşalmalar olmaktadır. Memurların  görevlerinden ayrıldıkları dönemlerde yerlerine kurum içinden veya dışından vekaleten görevlendirmeler yapılır. Vekalet görevi kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesinin gereğidir.

Vekalet aylığı ve vekalet edilen kadroya ait zam ve tazminat farkı ödemeleriyle ilgili detaylı bilgiye sitemizde yayımlamış olduğumuz makalelerden ulaşılabilir. Vekalet konusunda merak edilen hususlardan birisi de vekalet görevinin emekliliğe etkisinin olup olmadığıdır.

Vekaleten bir kadroya  atanan memurlara  mevzuatta öngörülen şartları taşımaları halinde vekalet aylığı ile vekalet ettiği kadroya ait zam ve tazminat farkı ödemeleri yapılmaktadır. Vekalet aylığı ile vekalet edilen kadroya ait zam ve tazminat farkı kişinin vekalet görevi süre boyunca ödenmektedir. Vekalet görevi bittikten sonra vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkı ödemesi sona ermektedir.

Gerek vekalet aylığı olarak ödenen tutardan gerekse vekalet edilen kadroya ait zam ve tazminat farkı ödemelerinden SGK Primi veya Emekli Keseneği kesintisi yapılmamaktadır. Memurlara vekalet görevi sebebiyle ödenen tutarlardan herhangi bir sosyal güvenlik kesintisi yapılmaması sebebiyle ilgililerin emeklilik haklarını da etkilememektedir.

Kurumlar ihtiyaç halinde personelini memuriyet mahalli dışında görevlendirip geçici görev yolluğu ödemektedir. Harcırah olarak ödenen tutardan sosyal güvenlik kurumlarına adına kesilip ilgili kurumlara gönderilen bir tutar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, geçici görevle memuriyet mahalli dışında görev yapıp harcırah ödenen personelin emeklilik haklarında da bir değişiklik olmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vekaleten görevlendirilen memurlara yapılan ödemelerin ilgililer için kazanılmış hak olmaması ve vekalet sürecince ödenen tutarlardan sosyal güvenlik kurumları adına herhangi bir kesinti yapılmaması sebebiyle emeklilik haklarında değişiklik olmamaktadır.

Konuya ilişkin açıklamamıza son vermeden önce, yukarıda yer alan değerlendirmelerin memurların vekalet görevinin emeklilik haklarına etkisi ile alakalı olduğuna bir kez daha dikkat çekmek isterim.  Kamuda vekaleten görev yapan memurlar dışında açıktan vekil olarak atananlar da bulunmaktadır. Açıktan vekil olarak kişilerin emeklilik hakları vekaleten görev yapan memurlarınkinden farklı olup bunların emeklilik haklarına ilişkin detaylı değerlendirmeye bir sonraki makalemizde yer verilecektir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir