Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı
125×125

Sürekli Görevle Yurtdışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 25.06.2018 gün ve 30459 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları cetveline burundi cumhuriyeti eklendi.

Karar Sayısı : 2018/11765
Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karaı”ın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetvelinin 25 inci grubuna “BREZİLYA” ibaresinden sonra gelmek üzere “BURUNDİ CUMHURİYETİ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir