Sözleşmeli Personele Yabancı Dil Tazminatı Ödenir mi?

Sözleşmeli Personele Yabancı Dil Tazminatı Ödenir mi?

Devlet memurlarına ve çeşitli personel kanunlarına tabi personele, yabancı dil seviyelerine uygun olarak yabancı dil tazminatı ödenmektedir. Sözleşmeli personelin yabancı dil tazminatından faydalanma imkanı var mıdır?

Yabancı dil tazminatı ile düzenleme 375 sayılı KHK’nın 2 inci maddesinde yer almaktadır. 375 sayılı KHK’da aylıklarını;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,

hükümlerine göre almakta olan personele (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil) yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Madde metninde yabancı dil tazminatı ödenecek olanlar tek tek sayılmıştır. 657 sayılı yasanın 4/b maddesine göre istihdam edilen personel ise yabancı dil tazminatı ödenecekler arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla, bu personelin yabancı dil tazminatından faydalanma imkanı bulunmamaktadır.

Yabanci Dil Tazminat Puanları ve Yabancı Dil Tazminat Oranları Nedir?

Yabanci Dil Tazminat Puanları ve Yabancı Dil Tazminat Oranlarına ilişkin düzenlemede yukarıda başlıklar halinde saymış olduğumuz mevzuatlarda düzenlenmiştir.İlgili mevzuat hükümlerine göre hangi puana hangi oranda ödeme yapılacağı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.Tabloda da görüleceği üzere yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel ile yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personellerin yabancı dil tazminat oranları farklılık göstermektedir.Yabancı dil tazminatının miktarlarına ilişkin esaslarda yer alan

“Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.” hükmüne göre yabancı dil bilgisinden yararlanılanlara daha fazla tazminat ödeme imkanı getirilmiştir.

Yabanci Dil Tazminat Puanları ve Yabancı Dil Tazminat Oranları

Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel 
Yabancı DilA Düzeyi 96-100A Düzeyi 90-95B Düzeyi 80-89 C Düzeyi 70-79
Tazminat Ödenen

Tüm Diller

1200 Puan900 Puan600 Puan300 Puan
Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayan Personel
Tazminat Ödenen

Tüm Diller

A Düzeyi 96-100A Düzeyi 90-95B Düzeyi 80-89 C Düzeyi 70-79
750 Puan750 Puan500 Puan250 Puan

2018 Yılı Temmuz-Aralık  Ayı Yabancı Dil Tazminat Tutarları

2018 Temmuz Ayında Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Yabancı DilA Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

96-100

1200 Gösterge 

A Düzeyi 

Yabancı Dil Tazminat Tutar

90-95

900 Gösterge 

B Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar

80-89

600 Gösterge 

C Düzeyi 

Yabancı Dil Tazminat Tutar

70-79

300 Gösterge 

Tazminat Ödenen

Tüm Diller

141,53TL 106,15 TL70,76 TL35,38 TL
2018 Temmuz Ayında Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayan Personel İçin  Ödeme Tutarları
Tazminat Ödenen

Tüm Diller

A Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

96-100

750 Gösterge 

A Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

90-95

750 Gösterge 

B Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

80-89

500 Gösterge 

 C Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

70-79

250 Gösterge 

 88,46 TL88,46 TL58,97 TL29,49 TL

Not: İlgili Tutarlardan Binde 7,59 oranında Damga vergisi kesintisi yapılmamıştır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir