Sağlık Bakanlığında  Üst Öğrenim Sayılan Bölümler

Sağlık Bakanlığının  Üst Öğrenim Sayılan Bölümlere İlişkin Yazısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim bitirmesi halinde, taraflarına 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai dununlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.’ hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükmün uygulanması hakkındaki Maliye Bakanlığının 17.03.2014 tarihli ve 64314391.115521-625/2334 sayılı yazısında teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması”‘ veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devam mahiyetinde bir üst öğrenim olmasıv gibi şartlann aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat ve görüş yazısı çerçevesinde; Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. İsmail KARTAL
Bakan a.
Genel Müdür

LİSANS PROGRAMLARIÖNLİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik Lisans ProgramıAcil Bakım Teknikerliği Önlisans Programı
Biyoloji Lisans ProgramıAcil Yardım Önlisans Programı
Çocuk Gelişimi Lisans ProgramıAcil Yardım Teknikerliği Önlisans Programı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans ProgramıAdli Tıp Önlisans Programı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans ProgramıAdli Tıp Teknikerliği Önlisans Programı
Diş Hekimliği Lisans ProgramıAğız Diş Sağlığı Önlisans Programı
Ebelik Lisans ProgramıAğız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı
Eczacılık Lisans ProgramıAmbulans ve Acil Bakım Önlisans Programı
Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) Lisans ProgramıAmbulans ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans ProgramıAmeliyathane Hizmetleri Önlisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans ProgramıAmeliyathane Teknikerliği Önlisans Programı
Hemşirelik Lisans ProgramıAnetezi Önlisans Programı
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans ProgramıAnetezi Teknikerliği Önlisans Programı
Moleküler Biyoloji Lisans ProgramıCerrahi Önlisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans ProgramıCerrahi Teknikerliği Önlisans Programı
Odyoloji Lisans ProgramıÇevre Kirlenmesi ve Kontrolü Önlisans Programı
Psikoloji Lisans ProgramıÇevre Koruma Önlisans Programı
Sağlık Eğitimi Lisans ProgramıÇevre Koruma ve Kontrol
Sağlık İdaresi Lisans ProgramıÇevre Önlisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Programı (1)Çevre Sağlığı Önlisans Programı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans Programı (1)Diş Hekimliği Hijyen Önlisans Programı
Sağlık Memurluğu Lisans ProgramıDiş Protez Önlisans Programı
Sağlık Yönetimi Lisans ProgramıDiş Protez Teknikerliği Önlisans Programı
Sosyal Çalışmalar Lisans ProgramıDiş Protez Teknolojisi Önlisans Programı
Sosyal Hizmet Lisans ProgramıDiş Teknik Sekreterliği Önlisans Programı
Sosyal Hizmetler Lisans ProgramıDiyaliz Önlisans Programı
Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans ProgramıEbelik Önlisans Programı
Veterinerlik Lisans ProgramıEczane Hizmetleri Önlisans Programı
 Ezcane Teknikerliği Önlisans Programı
 Elektronörofizyoloji Önlisans Programı
 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Önlisans Programı
 Evde Hasta Bakımı Önlisans Programı
 Fizik Tedavi Önlisans Programı
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Önlisans Programı
 Fizyoterapi Önlisans Programı
 Hastane Yönetimi ve Organizasyon Önlisans Programı (3)
 Hemşirelik Önlisans Programı
 Hidroterapi Önlisans Programı
 İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı
 İş ve Uğraşı Terapisi Önlisans Programı
 Laborant ve Veteriner Önlisans Programı
 Laboratuar Önlisans Programı (Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunu)
 Mamomgrafi Önlisans Programı
 Nükleer Tıp Teknikerliği Önlisans Programı
 Odiometri/ Odyometri Önlisans Programı
 Optisyenlik- Optometri Önlisans Programı
 Ortopedik Protez ve Ortez Önlisans Programı
 Otopsi Yardımcılığı Önlisans Programı
 Paramedik Önlisans Programı
 Pataloji Labrotuvar/ Teknikeri Önlisans Programı
 Perfüzyon/ Teknikerliği Önlisans Programı
 Podoloji Önlisans Programı
 Protez ve Ortez Önlisans Programı
 Radyoloji Önlisans Programı
 Radyoterapi Önlisans Programı
 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı(2)
 Sağlık Labrotuvarı Önlisans Programı
 Sağlık Memurluğu Önlisans Programı
 Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı
 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı
 Tıbbi Görüntülenme Teknikeri Önlisans Programı
 Tıbbi Labratuvar Teknikeri Önlisans Programı
 Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı
 Yaşlı Bakım Hizmetleri Önlisans Programı
 Yaşlı Bakımı Önlisans Programı
 Yaşı Hizmetleri Bakımı Önlisans Programı

1) Bu programlar 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık İdaresi lisans programına eşdeğer sayılmıştır.

2) Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlıkla ilgili bir alan olduğuna karar verilmiştir.

3) Bu program, 15.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir