Memur Evlenip Boşanan Çocuğu İçin Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Memur Evlenip Boşanan Çocuğu İçin Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Memur Evlenip Boşanan Çocuğu İçin Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Memurlara maaşları ile birlikte ödenen çocuk yardımına ilişkin düzenlemeler 657 sayılı yasa ve memurlar sendikaları ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşmelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde belirlenmektedir.657 sayılı Devlet memurları kanununda memura çocuk yardımının hangi hallerde ödenmeyeceği başlıklar halinde sayılmıştır.Buna göre evlenen çocuklar için memurun çocuk yardımı alması mümkün değildir.

657 sayılı yasada yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

1. Evlenen çocuklar,
2. (Değişik: 21/4/2005 – 5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

Ancak memurun evlenen çocuğu boşanırsa memur bu çocuktan dolayı tekrardan çocuk yardımı alabilecek midir.

Memurun çocuğu boşandığından dolayı kanun maddesinin 1. sırasında sayılan durum ortadan kalkmış olduğundan boşanan çocuk 25 yaşından küçük ve kendi hesabına gelir getirici bir faaliyette bulunmuyor ise memurun boşanan çocuktan dolayı çocuk yardımı almasında bir engel bulunmamaktadır.

Kanun maddesinde çocuk yardımı ödenmesine engel durumların olmaması halinde memur vereceği aile yardım bildirimi ile çocuk yardımından faydalanabilecektir.

Kanun maddesinde parantez içinde yer alan hükme göre kız çocukları için alınan çocuk yardımı 25 yaşından sonrada kız çocuğun evlenmemesi halinde ödenebilmektedir.Ancak evlenip boşanan kız çocukları için bu yardımın 25 yaşından sonra ödenmesi mümkün olmadığını düşünmekteyiz.

Evlenip boşanan kız çocukları içinde memura çocuk yardımının 25 yaşına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir