Anayasa Mahkemesi Emniyet Personelinin Ek Gösterge Düzenlemesini Anayasaya Aykırı Bulmadı

Anayasa Mahkemesi Emniyet Personelinin Ek Gösterge Düzenlemesini Anayasaya Aykırı Bulmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü personellerinin ek göstergeleri  6663 sayılı torba yasa ile değiştirilmişti. Torba yasa ile yapılan değişiklik sonrasında maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruldu.

Mahkemeye başvuru isteminde özetle, İçişleri Bakanlığının, kendisine verilen iç güvenliği, asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı koruma görevini, görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanına bağlı ve sorumlu olan, il ve ilçe belediye sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü, il ve ilçe belediye sınırları dışında Jandarma Genel Komutanlığı, sahiller, kara suları, iç sular, boğazlar, liman ve körfezlerde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatı ve personeli eliyle yerine getirdiği, bu personel arasında sorumluluk alanı ile çalışılan teşkilat dışında bir farkın bulunmadığı, görev, yetki ve sorumluluklar ile görevin yerine getiriliş biçimlerinin aynı olduğu, buna karşın dava konusu kuralla emniyet teşkilatı personeli hakkında jandarma ve sahil güvenlik personeline göre daha düşük ek gösterge rakamının öngörüldüğü, bu suretle adalet, hakkaniyet ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin ihlal edildiği, çalışanların yaptıkları işe uygun adil bir ücret elde etmeleri için devletin gereken tedbirleri alma yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmediği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2. ve 55. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesi ise  başvuruyu reddederek yapılan düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir