Kadroya Geçen Taşeronlara Enflasyon Zammı Var mı?

Kadroya Geçen Taşeronlara Enflasyon Zammı Var mı?
125×125

TÜİK tarafından ilk altı aylık enflasyon rakamının açıklanmasının ardından kamuda görev yapan memurlara yüzde 8,67-TL zam yapıldı. Yapılan zam sonrası Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.893 TL’den 3.133 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 1.978 TL’den 2.149 TL’ye yükselmiştir.

Enflasyon zammından memurlar dışında, memur emeklileri ile SGK ve Bağkur emeklileri de yararlandı. Memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,67 oranında zam yapılırken SGK ve Bağkur Emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,17 oranında zam yapıldı.

Enflasyon oranları açıklandıktan sonra  taşeron kadrolarda çalışmakta iken kadroya atanan işçilerde maaşına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda merak oluştu. Kamuda çalışan personelin ve emeklilerin yararlandığı enflasyon zammından taşeron firma çalışanları yararlanacak mı?

Kadroya geçen personelin ücretlerine ilişkin düzenlemeye 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddede; “…

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

…”hükmü yer almaktadır.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlenmiştir.

 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini düzenleyen Yüksek Hakem Kurulu kararında ücret artışlarının ne şekilde olacağına dair  düzenlemeye yer verilmiştir.

 Yüksek Hakem Kurulu’nun  kararının ücret zammını düzenleyen kısmında  kadroya geçen işçilere 30.10.2020 tarihine kadar yapılacak zam oranlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu kararda enflasyon artışlarının maaşlara yansıtılacağına dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

375 sayılı KHK ve Yüksek Hakem Kurulu kararı hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde, kadroya geçen taşeron firma işçilerine enflasyon artışından dolayı ilave zam yapma olanağı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kadroya geçen işçilerin 2018 yılı Temmuz-Aralık maaşlarına enflasyon sebebiyle ilave bir artış uygulanmayıp  YHK kararı esas alınarak yüzde 4’lük artış yapılacaktır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir