Geçici Görevlendirmelerin Ek Özel Hizmet Tazminatına Etkisi

Geçici Görevlendirmelerin Ek Özel Hizmet Tazminatına Etkisi

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’da, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup personele ek özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel de ek özel hizmet tazminatından faydalanır. Bu sınıflara mensup personelin ek özel hizmet tazminatından faydalanması için anılan Karar’a ekli IV sayılı cetvelde yer alan ve 7 bölge halinde düzenlenen yerleşim yerlerinden birinde görev yapmaları gerekmektedir.

Geçici görevlendirme halinde ek özel hizmet tazminatı nasıl ödenir? Çalışmamızda  bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Asli Görev Yeri Kalkınmada Öncelikli Yöre Dışında Olanların Geçici Görevlendirilmesi

Asli görev yeri kalkınmada öncelikli bölge dışında bulunanlar, kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamındaki yerleşim birimlerine vekâleten atanandıklarında  veya geçici olarak görevlendirildiklerinde, bu görevlerinden dolayı ek özel hizmet tazminatından faydalanamazlar.

Asli Görev Yeri Kalkınmada Öncelikli Yöre Olanların Geçici Görevlendirilmesi

Kalkınmada öncelikli yerlerde sürekli görev yapan memurlar, yurtdışında geçici görevli olarak çalışabilir. Bu personele yurtdışında görev yaptığı süre zarfında ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

Asli görev yeri kalkınmada öncelikli bölgede olanlardan kesintisiz 15 günden fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreyi aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır. Kesintili olarak yapılan görevlendirmelerde ise bir yılda 3 ayı aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ek özel hizmet tazminatı ödenir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir