3600 Ek Göstergeli Görevden Daha Alt Göstergeye Atanmada Emekli Aylığı

3600 Ek Göstergeli Görevden Daha Alt Göstergeye Atanmada Emekli Aylığı

Düşük Ek Göstergeli Göreve Atanan Memurun Emekli Aylığı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar daire başkanlığı,genel müdür yardımcılığı gibi üst görevlerde çalıştıktan sonra daha alt kademede olan görevlere atanabilmektedirler.Bilindiği üzere memurların emekli olmaları durumunda 2200 ve 3000 ek göstergeden emekli olanlarla 3600 ek göstergeden emekli olacak kişilerin emekli aylıkları farklı olmaktadır.Bu nedenle yüksek ek göstergeli görevlerde çalıştıktan sonra daha alt göstergeli görevlere atananlar yüksek ek gösterge üzerinden emekli olabilmeleri için yapması gereken iş ve işlemlere ilişkin mevzuatsal düzenlemelerle yapılacak işlemleri anlatmaya çalışacağız.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 67. maddesinin birinci fıkrasında, “Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanun’un 12’nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan düzenleme ile, bulundukları görev itibarıyla yararlandıkları ek göstergeden daha düşük ek göstergeli göreve atanan kişilerin, emeklilik açısından yüksek olan ek göstergelerinin korunması amaçlanmıştır.

Yüksek göstergeli görevdeyken daha düşük göstergeli göreve atanan memurlar yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden faydalanmak istiyorlarsa  atanmış olduğu yeni görevindeki ek gösterge rakamı ile önceki görevindeki ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi yönünde kurumlarından talepte bulunmak ve aradaki tüm farkın kendilerince karşılanması suretiyle önceki görevlerinden kaynaklanan yüksek ek göstergeden emekli olabilmektedirler.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir