2019 Yılı Temmuz Aralık Döneminde Yurtdışı Aylıklarına Uygulanacak Katsayılar

2019 Yılı Temmuz Aralık Döneminde Yurtdışı Aylıklarına Uygulanacak Katsayılar

2019 Yılı Temmuz Aralık döneminde yurtdışında görev yapan memurların aylıklarına uygulanacak katsayıları gösterir Genelge yayımlandı.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Sayı : 27998389-010.06.02- 205301                                  04.07.2019

Konu : Yurtdışı Aylıkları

GENELGE

Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayılar hakkındaki 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan ve yurtdışı aylıklarının hesabında esas alman unsurlarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle; aynı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen emsal katsayılar ekli cetvellerde gösterilmiştir.

Anılan değişikliklere göre, kuramların yurtdışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 1/7/2019 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanmasında;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan Aylık Gösterge Tablosunun,

b)1/7/2019-31/12/2019 döneminde gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 0,138459 olarak belirlenen aylık katsayının,

c) 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yer alan aşağıdaki döviz kurlarının,

DÖVİZİN CİNSİDOVIZ SATIŞ KURU (TL)
1 ABD Doları1,5345
1 Avustralya Doları1,1989
1 Danimarka Kronu0,28767
1 İngiliz Sterlini2,4317
1 İsviçre Frangı1,4083
1 İsveç Kronu0,20437
1 Japon Yeni0,01631
1 Kanada Doları1,3574
1 Kuveyt Dinarı5,3226
1 Norveç Kronu0,24069
1 Suudi Arabistan Riyali0,40918
1 Euro2,1420

ç) “1 Temmuz 2019 ve sonrası” için belirlenmiş olan ve bu Genelgemize ekli cetvellerde yer alan emsal katsayılarının,

esas alınarak, ödemelerin 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemeler ile 26/12/2012 tarihli ve 14401 sayılı Genelgemizde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Genelge hükümlerinin uygulanmasını arz/rica ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK

Hazine ve Maliye Bakanı

EK : Cetvel (3 sayfa)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir