2018 Belediye Başkanı Ödeneği Tutarları Ne Kadar Oldu

2018 Belediye Başkanı Ödeneği Tutarları Ne Kadar Oldu

Bilindiği üzere belediye başkanı olarak görev yapanlara yapılan başkan ödenekleri ilgili belediye başkanlarının görev yaptıkları yerlerin nüfuslarına göre belirlenmektedir.2018 yılında belediye başkanlarına ödenecek olan ödenek tutarları yazımız ekinde tabloda yer almaktadır.

(01.01.2018 – 31.12.2018) (5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu md.)
Ödenecek

Dönem

Belediyenin Nüfusuna Göre Başkan ÖdeneğiAylık Brüt Ödenek
01.01.2018­

30.06.2018

10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x 0,1085507.845,99
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.2808.931,49
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.28011.102,49
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.28012.730,74
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 137.28014.901,74
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.28017.072,74
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.28020.871,99
2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.28025.213,99
01.07.2018­

31.12.2018

10.000’e kadar olan beldelerde 72.280 x
10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 82.280
50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 102.280
100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 117.280
250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 137.280
500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 157.280
1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 192.280
2.000.001’den fazla olan beldelerde 232.280
*Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında 100.000 gösterge rakamı esas alınır.

*31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı mükerrer R. G.de yayımlanan 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanuna ekli K Cetvelinin 12 nci maddesine göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde yer alan göstergeler, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasındaki dönemde “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir