Ölü Doğum Yapan Kadın Memur Analık İzni Kullanabilir mi?

Ölü Doğum Yapan Kadın Memur Analık İzni Kullanabilir mi?
125×125

Devlet memuru olarak çalışmakta iken doğum yapan bayan memurların doğum sebebiyle kullanabileceği izinler bulunmaktadır.Bu izinlerden biriside analık iznidir.Kadın memur doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere analık izni kullanma hakkına sahiptir.Bu sürelere çoğul gebelik halinde 2 hafta daha eklenir.Normal doğum yapan kadın memur analık izninden kanunda belirtildiği üzere faydalanabilmektedir.

Ancak kadın memurun doğum yaparken veya doğum yaptıktan sonra analık izni süresi içinde çocuğunu kaybetmesi durumunda analık izninin den faydalanıp faydalanmayacağı hususunda devlet memurları kanununda veya konuya ilişkin olarak hazırlanan yönetmeliklerde bir hüküm bulunmamaktadır.Doğum yapan kadın memurun doğumda veya doğumdan sonra analık izni süresi içinde çocuğunun  vefat etmesi halinde analık izni kullanıp kullanamayacağı hususunda devlet personel başkanlığınca  verilen (19/10/2012-15984) tarih ve sayılı görüş yazısında özetle .

– söz konusu hükümde bahsi geçen analık izni, doğum yapan memurun gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerine mahsus mazeret izni kapsamında olup, ölü doğum yapan memura da ilgili hükümde geçen analık izninin verilmesi gerektiği, yönünde görüş verilmiştir.

İlgili görüşte de belirtildiği üzere analık izni doğum yapan bayan memurun doğuma bağlı sağlık sebeplerine istinaden verilen bir izin olduğundan çocuğun doğum esnasında veya doğumdan sonra analık izni süresi içinde vefat etmesi halinde doğum yapan memur analık iznini kullanmaya devam edecektir.

Ancak analık izninin bitiminden itibaren doğuma bağlı olarak verilen süt izni,aylıksız izin gibi izinler çocuğun vefat etmiş olması sebebiyle kadın memura verilmeyecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir