Nikah ve Düğün Tarihleri Farklı İse Memur Evlilik İzni Ne Zaman Kullanır

Nikah ve Düğün Tarihleri Farklı İse Memur Evlilik İzni Ne Zaman Kullanır
125×125

Nikah ve Düğün Tarihleri Farklı İse Memur Evlilik İzni Ne Zaman Kullanır

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanların 657 sayılı yasanın 104. maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde evlenmeye bağlı olarak evlilik izni veya evlenme izni olarak adlandırılan mazeret iznini kullanma hakkı bulunmaktadır.Memur evlenme iznini kendisinin evlenmesi veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanabilmektedir.Bazı idareler memurun evlenme iznini nikah tarihine göre vermekte memurun nikah tarihi ile düğün tarihi farklı ise memurun nikah tarihinde  aldığı evlilik izninin bir manası kalmamaktadır.Konuya ilişkin olarak Devlet personel başkanlığınca verilmiş olan bir görüşte düğün ve nikah tarihlerinin farklı olması halinde memurun evlilik iznini bu iki tarihten birinde kullanabileceği yönünde görüş verilmiştir.

Memurun Evlenme İzni Kaç Gündür?

657 sayılı devlet memurları kanununda yer alan düzenlemeye göre memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kullanabileceği evlilik evlenme izni yedi gündür.

DPB Görüşü 

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hk. (18/05/2011-9645)

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin hangi tarihten itibaren kullanılacağı hususunda, gerek mezkur Kanunda gerekse 15/04/2011 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğini belirten ve söz konusu mazeret izinlerinin hangi tarihte başlayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin B fıkrasında; “Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” hükmüne yer verilmiş, ancak bu izinlerin hangi tarihlerden itibaren kullanılacağı hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin B fıkrasındaki sebeplere dayalı olarak verilen mazeret izinlerinden,
1) Evlilik sebebine dayalı olarak verilen mazeret izninin, resmi nikahın gerçekleştiği tarihten, ancak nikah ve düğünün farklı tarihlerde yapılması durumunda, memurun tercihi de göz önünde bulundurularak resmi nikah yahut düğün tarihinden,
2) Babalık izni ile ölüm üzerine verilen mazeret izninin ise, söz konusu mazeretlerin vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle doğumun veya ölüm olayının meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir