İkiz Doğum Yapan Memurun Süt İzni Ne Kadardır?

İkiz Doğum Yapan Memurun Süt İzni Ne Kadardır?
125×125

Bilindiği üzere Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken doğum yapan memurlar analık izninin bitiminden itibaren çalışmaya başladıklarında ilk altı ay günlük üç saat ikinci altı ayda ise günlük bir buçuk saat süt izni kullanma hakları bulunmaktadır.Memurun çoğul doğum yaptığı durumlarda süt izninin nasıl uygulanacağı, ikiz,üçüz doğum yapan memurların süt izni tek doğum yapan memurlarla aynı mı yoksa farklı mı uygulanmalı mevzuat çerçevesinde bu durumu değerlendirelim.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 104’üncü maddesinin (D) bendinde “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”ifadesi yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükmüne göre doğum yapan memurun çocuğunu emzirmesi için analık izninin  bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde  3 saat ve ikinci altı ay ise günde  1,5 saatlik süt izni kullanması öngörülmüştür.Süt izninin saatlerinin belirlenmesi kadın memura bırakılmıştır.

Kanun maddesinde çoğul doğum yapan memurların süt iznine ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamıştır.Kanun maddesinde yer alan düzenlemeye göre  çoğul gebelik yapan memurların süt izninin tek doğum yapan memurlarla aynı olacağı anlaşılmaktadır.

Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde (süt izni)uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca yayımlananan 6 sıra nolu  Kamu Personel Genel Tebliğinde ikiz ve üçüz gibi çoğul doğum yapan memurların süt iznine ilişkin açıklama yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğde süt izninin kullanımı ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

“2) Süt izni süresi

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.”

b) Çoğul doğumlarda da süt izni süresi aynıdır.”

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; memura çoğul gebelik halinde (yani ikiz gebelik halinde) süt izni süresi artmamaktadır. Aynı kalmamaktadır. Üçüz çocuk olsa dahi süt izin süresi değişmemektedir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir