DPB’den Hastalık ve Refakat İzni Konusunda Detaylı Görüş

DPB’den Hastalık ve Refakat İzni Konusunda Detaylı Görüş

DPB, hastalık ve refakat izinlerine ilişkin çeşitli konularda detaylı görüş verdi.  Toplam 18 maddeden oluşan görüşte Başkanlığa sıkça sorulan sorulara cevap verilmiştir. DPB’nin görüş verdiği sorular aşağıda yer almaktadır.

1)Refakat     sebebiyle izin verilmesine   esas teşkil   edecek    sağlık kurulu raporunda bulunması   gereken    ifadelerin neler olduğu, bu ifadelerden bazılarının bulunmasının yeterli olup olmadığı, “refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunduğu” ifadesinin mutlaka yer almasının zorunlu olup olmadığı ile “sürekli ve yakın bakım gerektirir” ifadesinin yeterli olup olmadığı,

2)Refakat     sebebiyle izin verilmesine   esas teşkil   edecek   sağlık kurulu raporunda refakat süresinin belirtilmesinin zorunlu olup olmadığı, refakat süresinin belirtilmemesi halinde 3 aylık refakat izninin tek seferde yetkili amir tarafından verilip verilmeyeceği,

3) Refakat izninin başlama tarihinin nasıl belirlenmesi gerektiği,

4) Üç ay refakat izni kullanan memurun refakat izninin uzatılması için yeni bir sağlık kurulu raporunun almasına gerek olup olmadığı,

5)Devlet memurunun kanuni izinlerini kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması ve görevine başlaması gereken 11. gün görevine başlamayıp memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularında kontrol muayenesinin yapılarak tekrar hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun geçerli olup olmadığı,

6) Mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.” hükmünde geçen “bir takvim yılı” ifadesinden 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında geçen sürenin mi anlaşılması gerektiği,

7)Memurun yılın sonunu ve izleyen yılın başını kapsayan tek hekim raporu alması durumunda bu rapor süresinin hangi yıla ait olacağı,

8) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar için 18 aya kadar hastalık izni ile diğer hastalıklar için ise 12 aya kadar hastalık izni verildiğini belirterek, memurun hastalığının bunlardan hangisinin kapsamına girdiğinin tespitinin nasıl yapılması gerektiği,

9) Farklı hastalık tanılarından uzun süreli hastalık izni kullanan memura farklı bir hastalık izni süresinin belirlenip belirlenmeyeceği,

10) Devlet memurunun görevde bulunması gereken günün mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden almış olduğu hastalık raporunun geçerli olup olmadığı,

11) Tek hekim tarafından 10 gün hastalık raporu verilen ve kontrol muayenesi sonucunda göreve başlamadan ikinci defa aynı hastalık tanısına istinaden 10 günlük hastalık raporu daha verilen memurun göreve başlamadan 21. gün aynı doktordan farklı bir hastalık tanısına istinaden tek hekim raporu alıp alamayacağı,

12) Tek hekim tarafından 10 gün hastalık raporu verilen ve kontrol muayenesi sonucunda göreve başlamadan ikinci defa aynı hastalık tanısına istinaden 10 günlük hastalık raporu daha verilen memurun göreve başlamadan 21. gün farklı bir doktordan farklı bir hastalık tanısına istinaden tek hekim raporu alıp alamayacağı,

13) Tek hekim tarafından 10 gün hastalık raporu verilen ve kontrol muayenesi sonucunda göreve başlamadan ikinci defa aynı hastalık tanısına istinaden 10 günlük hastalık raporu daha verilen memurun göreve başlamadan 21. gün farklı bir doktordan aynı hastalık tanısına istinaden tek hekim raporu alıp alamayacağı,

14) Tek hekim tarafından 10+10 gün olarak verilen hastalık raporuna istinaden hastalık izni kullanan memurun yeniden tek hekim veya sağlık kurulu raporu alabilmesi için göreve başlama şartının bulunup bulunmadığı,

15)  Tek hekim raporunun ardından tek hekim veya sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporunun ardından tek hekim veya sağlık kurulu raporunun alınmasında mevzuata aykırı bir hususun bulunup bulunmadığı,

16) Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne uygun olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması sebebiyle memurun hakem hastaneye sevki ve hakem hastane tarafından raporun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde uygulanacak işlemin ne olacağı,

17)Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu veya olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarında bahsi geçen kişilerin muayene edilmesi sırasında bu kişilere refakat eden memura nasıl bir işlem yapılacağı,

DPB’nın  vermiş olduğu görüşte yer alan 18 inci soru ve cevabı  ise mevzuat değişikliği ile alakalıdır.

Görüşü okumak için tıklayınız.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir