Doğum Nedeniyle Memurun Aylıksız İzin Hakkı

Doğum Nedeniyle Memurun Aylıksız İzin Hakkı
125×125

Doğum Nedeniyle Memurun Aylıksız İzin Hakkı

Devlet memurları kanununa göre doğum yapan bayan memurun ve eşi doğum yapan memurun doğuma bağlı olarak aylıksız izin hakları bulunmaktadır.Doğuma bağlı olarak kullanılabilecek olan aylıksız izinlerle alakalı 657 sayılı Kanunun  108 inci maddesinin (B) fıkrasında, “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesinde yer alan düzenleme ve 6 sıra nolu kamu personeli genel tebliği çerçevesinde doğuma bağlı olarak memurların kullanabileceği aylıksız izinlere ilişkin merak edilen konular ve cevapları yazımızda yer almaktadır.

Doğum Nedeniyle Kullanılabilecek Aylıksız İzin Süresi Ne Kadardır? 

657 sayılı yasada yer alan hükme göre  Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

 Doğum Nedeniyle Memura Verilecek Aylıksız İzninin Kullanımı Nasıl Olur?

-Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

– Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidörtaya kadar aylıksız izin verilecektir.Eşi doğum yapan memur aylıksız izni doğum tarihinden itibaren alabilecektir. Memurun aylıksız izin kullanmakta iken eşinin doğum yapması durumunda memurun  göreve başlama şartı aranmadan doğum sebebiyle aylıksız izin hakkından faydalanabilecektir.Aylıksız İzin süresi doğum tarihinden itibaren 24 ay olduğundan izin sürelerinin hesabı doğum tarihine göre hesaplanmalıdır.Yani doğumdan 2 ay sonra aylıksız izin almak isteyen bir memur 24 aydan geriye kalan 22 ay ücretsiz izin alabilecektir.

– Eşlerinden  her ikisi de memur ise , doğum sebebiyle verilecek  aylıksız izni her iki eş te aynı dönemde kullanabilirler.Doğum yapan memur için analık izin bitim tarihi eşi doğum yapan memur için eşinin doğum tarihleri aşılmamak kaydı ile doğuma bağlı analık izinlerinin kısım kısım kullandırılması mümkündür.

 Aylıksız İzinde İken Doğum Yapan veya Eşi Doğum Yapan Memura Doğum Sebebiyle Aylıksız İzin Verilmesi Nasıl Olur?

-657 yasa ve 6 nolu tebliğde yer alan düzenlemelere göre  aylıksız izinli iken doğum yapan memura, analık iznini kullanması halinde doğum sonrası analık izninin bitiminden, analık iznini kullanmaması halinde ise doğumdan sonraki sekiz haftalık sürenin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, göreve başlama şartı aranmaksızın talep ettiği süre kadar aylıksız izin verilebilir.

– Aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Doğum Nedeniyle Verilecek Aylıksız İzinler Ölü Doğum Halinde de  Verilir mi?

 Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin,  ölü doğum yapan memur ile eşi ölü doğum yapan memura verilmesi mümkün değildir.

 Devlet Memurluğuna Atanmadan Önce Doğum Yapan veya Eşi Doğum Yapan Memurun Aylıksız İzni

-Doğum yaptıktan sonra Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin veya yararlanması halinde yarım gün izin süresinin bitiminden itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylıksız izin kullandırılacaktır.

– Devlet memurluğuna atanmadan önce eşi doğum yapan memura isteği halinde doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Benzer yazılar

11 Yorum

 1. Duygu Ertekin

  Merhaba benim doğum iznim 21 agustosta bitti sonrasında yıllık izinimi kullandım o da 28 eylulde bitiyor. Yıllık izin kullandığım gunler de toplam 24 ay olan ucretsiz izin suresinden dusuyor mu?

  Yanıt
  1. Umut

   Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden itibaren dediğinden analık izni bitiminden itibaren 24 ay aylıksız izin kullanabilirsiniz.Bu 24 ay içinde kullandığınız yıllık izinler 24 aylık süreden düşülür

   Yanıt
   1. Duygu Ertekin

    Tesekkur ederim, bir sorum daha olucak bu doğum sonrası ucretsiz izni tek seferde kullanmazsak yanıyor mu? Mesela ben suan yıllık izindeyim 1 ekimde iş bası yapmam gerekıyor ama 1 ekim itibariyle 6 ay ücretsiz izne çıkmak istıyorum. 1 ay yıllık izin süremden dustu kaldı 23 ay ve 6 ayda ucretsiz izin kullansam kaldı 17 ay. Sonra iç bası yapsam Daha sonra o 17 aylık ücretsiz izni istediğim zaman kullanabılır mıyım?

    Yanıt
    1. Umut

     Analık İzninin bitiminden itibaren 24 ay aylıksız izin alabilirsiniz. Örneğin 1 ocak 2018 de analık izniniz bitmiş ise 31 aralık 2020 kadar 24 ay ücretsiz izin alabilirsiniz. Bu tarih arasında ister 24 ay ücretsiz izin alın ister 6 ay ücretsiz izin alın.doğum sebebiyle aylıksız izini 31 aralık 2020 tarihine kadar kullanabilirsiniz.Arada kullanmadığınız izinler bu son tarihi uzatmaz.

     Yanıt
 2. ESRA ERTURK

  Merhaba benim analık iznim 15.05.2018 tarihinde bitti.Yeni bir hastaneye katılış yaptım ve ücretsiz izin dilekçemi yazdim.Bana dönüş tarihi olarak 03.05.2020 dediler, ben hesaplamada yanlışlık olduğunu düşünüyorum.Sonuçta analık iznim 15 .05.2018 de bitti dönüş tarihimde de en fazla bir iki gün oynar yani 14.05.2020 gibi bir tarih olması gerekmez mi

  Yanıt
  1. Umut

   Kanunda analık izninin bitiminden itibaren 24 ay aylıksız izin hakkı diyor idareniz ilgili tarihi neye göre belirlemiş bizde anlamadık.Konuyu idarenize sorup ilgili tarihi neye göre tespit ettiklerini mevzuat hükümlerine göre cevaplandırılmasını isterseniz daha sağlıklı olur.

   Yanıt
 3. Sevgi

  Merhabalar ben analık iznim bitince 4 ay kadar 3 saatlik süt iznim süresince çalışmak istiyorum 4 ayın sonunda ücretsiz izne ayrılmamda sıkıntı olurmu yani başlayış yapıp ayrılma gibi bi hakkımız varmı?

  Yanıt
  1. Umut

   kanunda analık izninin bitiminden itibaren 24 ay içinde ücretsiz izin alma hakkınız bulunmaktadır.4 ay çalışıp ücretsiz izin almak isterseniz izin alma hakkınız vardır.Ancak analık izninin bitiminden sonra 24 ay dediği için siz 4 ay sonra toplam 20 ay kullanabilirsiniz.

   Yanıt
 4. Ezgi

  Merhaba sözleşmeli olarak memurluk kazandım ve kazanmadan önce 02.09.2018 tarihinde doğum yaptım bebeğim 4 aylık oldu. Göreve 1 ay içinde başlatacaklar ücretsiz doğum izni ve süt izni alma hakkım varmı acaba yardımcı olabilirmisiniz

  Yanıt
  1. Umut

   ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni hakkınız var.İşe başladığınızda çocuğunuzun kaç aylık olduğuna göre kalan sürelerdeki süt iznini kullanabilirsiniz.Ücretsiz izin hakkınızda bulunmaktadır.Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan düzenleme aşağıda gösterilmiştir.
   Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

   (Değişik: 14/5/2018-2018/11809) Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
   a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
   b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler

   Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir