Doğum İzninde Süre Hesaplama

Doğum İzninde Süre Hesaplama
125×125

Doğum İzninde Süre Hesaplama

 Kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar Kurumda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum da veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Kadın memura, çocuğunun emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
Buna göre, ilgilinin doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarmak için 32 nci haftada (çoğul gebelik halinde 30 uncu), sağlık durumunun uygun olması halinde doktor raporu alması gerekmekte olup, yalnızca çalıştığı süreler doğum sonrası iznine eklenir. Tabibin doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasına onay vermemesi halinde hamileliğin 32 nci haftasında (çoğul gebelik halinde 30 uncu haftasında) zorunlu olarak doğum öncesi izne ayrılması gerektiği, tabibin onayı olmadan doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışması halinde ise bu sürelerin doğum sonrası iznine eklenemez.

ÖRNEK 1- 32 haftalık hamile olan bir memurun 02/04/2012 tarihinde doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir raporu aldığı takdirde 07/05/2012 tarihinde doğum öncesi iznine ayrılması halinde doğum sonrası iznine aktarabileceği süre 5 hafta (35 gün) olur.
ÖRNEK 2- 32 haftalık hamile olan bir memurun 26//03/2012 tarihinde doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir raporu aldığı takdirde 16/04/2012 tarihinde doğum öncesi iznine ayrılması halinde doğum sonrası iznine aktarabileceği süre 3 hafta (21 gün) olur.
ÖRNEK 3- 32 haftalık hamile olan 02/04/2012 tarihinde doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir raporu alan memurun 02/04/2012-07/05/2012 tarihleri arasında 5 gün yıllık izin, rapor veya mazeret izni kullanması durumunda 07/05/2012 tarihinde doğum öncesi iznine ayrılması halinde doğum sonrası iznine aktarabileceği süre 4 hafta 2 gün (30 gün) olur.
ÖRNEK 4- 36 haftalık hamile olan bir memurun 02/04/2012 tarihinde doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışabilir raporu aldığı takdirde 09/04/2012 tarihinde doğum öncesi iznine ayrılması halinde doğum sonrası iznine aktarabileceği süre 1 hafta (7 gün) olur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir