Çocuğunu İl Dışına Tedaviye Götüren Memur İzinli Sayılır mı?

Çocuğunu İl Dışına Tedaviye Götüren Memur İzinli Sayılır mı?
125×125

Memur olarak görev yapanlar bazı durumlarda hastanelerin sevk etmesi nedeniyle çocuklarını veya bakmakla yükümlü olduğu kişileri il dışındaki hastanelere günübirlik götürmektedirler.Bu gibi durumlarda memurun yıllık izin kullanmadan refakatçi olarak çocuğunu hastaneye götürüp götüremeyeceği hususu idarelerde tereddüte neden olmakta bazı idareler memuru refakatçi olarak izinli saymakta bazı idareler ise memurun böyle bir izin hakkı olmadığı gerekçesi ile memurun yıllık izin kullanması gerektiği yönünde uygulama  yapmaktadırlar.

657 sayılı kanuna baktığımızda kanunun 105. maddesinde refakat izni olarak tanımlanan bir iznin olduğu görülmektedir.Memur bu izni refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan kanun maddesinde sayılan yakınları için kullanabilmekte bu izni memurun kullanabilmesi için yakınlarının ağır kaza geçirmesi durumunu  veya tedavisi uzun sürecek hastalığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Ancak kanun maddesinde anlatılan refakat izni ile çocuğunu il dışına götüren memurun çocuğu ile hastaneye gitmesi durumları birbirinden farklı olaylar olup,günübirlik hastaneye giden memura verilebilecek izin ile ilgili bir düzenleme 657 sayılı kanunda yer almamaktadır.Bu nedenle günübirlik hastaneye giden memurlar yıllık izinlerinden veya yıllık izinleri yoksa mazeret izni alarak il dışına çıkmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan Devlet Personel Başkanlığı görüşünde il dışına yapılan sevklerde devlet memurunun izinli veya görevli olduğuna yönelik bir düzenlemenin mevzuatta yer almaması nedeniyle bu durumda olan kişilerin izinli sayılamayacağı hususunda görüş verilmiştir.

Bu şekilde idareye çocuğunu il dışına götüreceği yönünde bilgi vererek işe gelmeyen memurların resmi olarak yıllık izin veya mazeret izni almadan işe gelmemeleri durumunda disiplin cezaları ile karşı karşıya kalmaları mümkündür.

 

ÖZET: Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yerinde bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavileri sırasında veya yerleşim yeri dışına refakatli sevki durumunda memura izin verilip verilmeyeceği hk.( 13/05/2016- 2961)

657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevkinin yapılması halinde refakatçi olan Devlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre gündelik ve yol giderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün 5510 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün  bulunmadığı,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir