Babalık İzni Doğumdan Önce Kullanılabilir mi?

Babalık İzni Doğumdan Önce Kullanılabilir mi?
125×125

Memurlara tanınan izin haklarından biriside memurun eşinin doğumuna bağlı olarak kullanabileceği babalık iznidir.Babalık izninin ne zaman kullanılabileceği hususunu bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Memurun Babalık İzin Hakkı Kaç Gündür ?

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre memur olarak çalışan kişilerin eşinin doğumuna bağlı olarak kullanabileceği babalık izni kanunda 10 gün olarak belirlenmiştir.Babalık iznindeki 10 gün takvim günü olarak belirlendiğinden ilgili izne tatil günleri dahildir.

Babalık İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

657 sayılı Kanunda babalık iznine ilişkin düzenlemenin yapıldığı 104 madde de babalık izni memurun eşinin doğum yapması olayına bağlandığından memur babalık izin hakkını  eşinin doğum yapmasından itibaren kullanabilecektir.Bu nedenle babalık iznini doğumdan önceki bir tarihte kullanmak isteyen bir memura babalık izni verilmesi mümkün değildir.Babalık izni doğuma bağlı ve mazerete dayanan bir izin olduğundan iznin bağlandığı mazeretin oluş zamanında iznin kullanılması gerekecektir.Doğum olayından 10 gün 20 gün gibi süreler geçtikten sonra bu iznin kullanılması mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak geçmiş yıllarda Devlet Personel Başkanlığınca verilen 23/12/2011 tarih ve 22333 sayılı görüşte “Devlet memuruna isteği üzerine verilen söz konusu iznin eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren başlaması gerektiği, doğum olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün veya 1 ay sonra bahsi geçen babalık izninin verilemeyeceği mütalaa edilmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

Babalık izninin memura verilip verilmemesinde idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır.Doğum olayından sonra babalık izni kullanmak isteyen memur idaresine başvuru yapmak kaydı ile bu izni kullanabilir.Ancak yazımızın yukarıda yer alan kısmında açıklandığı üzere doğumdan belli bir süre geçtikten sonra memurca talep edilen izninin idarece  verilmemesinde  DPB görüşü çerçevesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı anlaşılmakta olup,idareler doğumun üzerinden belli bir süre geçtikten sonra talep edilen izinleri vermemelidir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir