Aylıksız İzinde Hamile Olan Memur Analık İzni Alabilir mi?

Aylıksız İzinde Hamile Olan Memur Analık İzni Alabilir mi?
125×125

Memur Analık İzni

Aylıksız İzinde Hamile Olan Memur Analık İzni Alabilir mi?

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanlar ilgili kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde aylıksız izin kullanma hakkına sahiptirler.Bu izinlerini kullanmakta iken hamile olan memurların bu gebelikten dolayı analık izni kullanma hakları bulunmaktadır.Aylıksız izinde iken hamile olan ve analık izni kullanmak isteyen memur hakkında yapılacak olan işlemleri açıklamaya çalışalım.

Aylıksız İzinde Olan Memur Analık İzni Alabilir mi?

Aylıksız izinde olan memurun analık izni almasına engel bir durum yoktur.Bu nedenle memurun isteği üzerine memurun aylıksız izni sonlandırılarak memura analık izni verilmesi zorunludur.Aylıksız izinden analık iznine ayrılan memura analık izni süresince maaş ödemeleri yapılmalıdır.

Aylıksız İzinde Analık İznine Ayrılan Memurun Göreve Başlama Zorunluluğu Varmıdır?

Aylıksız izinde iken analık iznine ayrılacak olan memurun göreve başlamasına gerek yoktur.Memurun analık iznini talep etmesi halinde idarece memurun aylıksız izni kesilerek memura doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni süresi kadar izin verilecektir.

Aylıksız İzinde Analık İznine Geçiş Yapacak Memura Uygulanacak İşlemlerle Alakalı Tebliğ Hükmü Aşağıda yer almaktadır.

6 Sıra Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinin I. Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler   başlıklı bölümünde  “ İlgili mevzuat gereğince aylıksız izin kullanmakta olan hamile memura, isteği halinde aylıksız izninin kesilmesi suretiyle göreve başlama şartı aranmaksızın, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilecektir” hükmü yer almaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir