4 B Sözleşmeli Personelin Askerlik İzin Hakkı

4 B Sözleşmeli Personelin Askerlik İzin Hakkı
125×125

Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan personellerin merak etmiş olduğu konulardan biride sözleşmeli personellerin askerlik için izin hakları olup olmadığı,askere giden sözleşmeli personelin askerlik sonrası işe başlamasının nasıl olacağı,askere giden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenip ödenmeyeceği veya sözleşmeli olarak çalışırken askere gidecek olanların nasıl bir işlem yapmaları gerektiği  hususlarında olmaktadır.Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararında yer alan hususlar doğrultusunda sözleşmeli personelin askerlik izini hususunu açıklamaya çalışalım.

Sözleşmeli Personelin Askerlik İzin Hakkı Varmı?

Sözleşmeli personellere ilişkin düzenlemelerin yapıldığı Bakanlar Kurulu Kararına baktığımızda sözleşmeli personellerin izinlerine ilişkin düzenlemenin ilgili kararın 9.maddesinde yapıldığı ,ilgili madde de ise sözleşmeli personelin askerlik görevine ilişkin olarak öngörülen bir iznin olmadığı görülmektedir.O zaman sözleşmeli olarak çalışan 4 B li personel askere gitmek istediğinde nasıl bir yol izlemelidir.

Askere Giden/Gidecek Sözleşmeli Personel Ne Yapmalı?

Sözleşmeli olarak çalışırken askere gidecek olan personel çalışmış olduğu kuruma yazılı olarak başvuru yaparak askerlik sebebiyle sözleşmesinin fesih edilmesini talep edecek ve bundan sonra askere gidecektir.Askerlik sebebiyle sözleşmesini fesih eden personel sözleşmesini askerlik sebebiyle fesih ettiğinden dolayı askerlik dönüşü tekrardan işe başlama hakkına sahiptir.Ancak sözleşmesini askerlik nedeniyle fesh eden personelin askerlik sonunda işe başlayabilmesi için sözleşme fesihinde iş sonu tazminatı almaması gerekmektedir.Askerlik sebebiyle istifa eden sözleşmeli personelin kadrosu  kurumlarında pozisyonu ile birlikte  saklı tutulur

Sözleşmeli Personelin Askerlik Dönüşü İşe Başlaması Nasıl Olur?

Sözleşmeli personelin askerlik sonrası işe başlamasına ilişkin yasal düzenleme Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların Ek 1. maddesinde açıklanmıştır.İlgili maddeye göre askerlik sonrası işe başlamak isteyen sözleşmeli personel Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmak kaydı ile askerden terhis oldukları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması gerekmektedir.Buradaki otuz günlük süre takvim günü olup iş günü ile karıştırmamak gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir