Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD
NO.
UNVANIBÜTÇESİADEDİARANILAN NİTELİKLERİ
1Sağlık FizikçisiÖzel Bütçe1– Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümü mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmak.
2DiyetisyenÖzel Bütçe2– Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde Diyetisyen olarak çalışma
deneyimi bulunmak.
3FizyoterapistÖzel Bütçe3– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla Rehabilitasyon Merkezlerinde
Fizyoterapist olarak çalışma deneyimi bulunmak.
4Diğer Sağlık PersoneliÖzel Bütçe1-Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak veya farklı bir lisans programından mezun olup, Odyoloji alanında yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak.
5Sağlık
Teknikeri
Özel Bütçe1– Odyometri ön lisans programı mezun olmak.
6Sağlık
Teknikeri
Özel Bütçe2– Fizik Tedavi veya Fizyoterapi ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
7Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe2-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
8Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe1-Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.
9Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe4– Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere)
– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.
(Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)
10Diğer Sağlık PersoneliÖzel Bütçe1– Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olmak,
– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere)
– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.
(Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)
11Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe14-Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin
ameliyathanesinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.
12Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe2– Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– En az 1 (bir) yıl Tomoterapi cihazı kullanma
deneyimine sahip olmak.
13Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe4– Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin anestezi biriminde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak. (Hastanemizde Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı
Anestezi Uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)
14Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe4– Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
(Hastanemizin Yoğun Bakım, Palyatif Bakım Merkezi ve diğer kliniklerde tüm yaş gruplarına hizmet
vermek üzere)
15Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe2– Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ön lisans mezunu olmak
– F Klavye Kullanım Sertifikası bulunmak
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Tıbbi Sekreterlik yapmış olmak
16Sağlık TeknikeriÖzel Bütçe1– Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
– EEG ve EMG Cihazlarını kullanma deneyimine sahip olmak.
– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde mezun
olduğu alanda en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
7- Deneyim istenen ilanlar için deneyimin SGK (Sigorta Primi yatırılmış olması) kaydı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
8- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
9- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.
12- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz
konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile teslim edilmesi gerekmektedir.)
2) Öğrenim Belgesi
3) 2018 KPSS Sonuç Belgesi
4) Çalışma Belgesi ve Sigorta Döküm Cetveli (Deneyim aranan unvanlara başvuran adaylar için)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir