İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

125×125

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

 

KURUM ADIİZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİRİMİUNVANIADEDİNİTELİKLERİ
Merkez

Teşkilatı

Merkez

Teşkilatı

Tekniker Başvuru No:11Elektronik bölümü önlisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Tekniker Başvuru No:21Elektrik bölümü önlisans mezunu olmak ve teknik servis ve iç tesisat sistemi alanında en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak.
 Tekniker Başvuru No:32İnşaat bölümü önlisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
 Tekniker Başvuru No:41Makine bölümü önlisans mezunu olmak ve alanı ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmak.
 Tekniker Başvuru No:51Endüstriyel otomasyon bölümü önlisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
 Büro Personeli Başvuru No:61İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, en az İngilizce A2 belgesine sahip olmak, bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak ve alanı ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmak.
 Büro Personeli Başvuru No:71Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere lisans mezunu olmak ve futbol hakemliği, futsal hakemliği ve plaj futbolu hakemliği lisansı olmak, alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.
 Büro Personeli Başvuru No:81İngilizce işletme tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış olmak. Öğrenci koçluğu sertifikasına sahip olmak.
 Büro Personeli Başvuru No:91Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans mezunu olmak. Ön muhasebe alanlarında en az 5 yıl iş tecrübesi olmak. Liderlik ve motivasyon eğitim sertifikası, beden dili ve diksiyon eğitim sertifikasına sahip olmak.
 Büro Personeli Başvuru No:101Sağlık Kurumlan İşletmeciliği Bölümü önlisans mezunu olmak. Tıp sekreterliği, yönetici asistanlığı ve sosyal medya uzmanlığı belgesine sahip olmak. Kamu kuramlarında en az 10 yıl iş tecrübesi bulunmak.
 Büro Personeli Başvuru No:111Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak. Kamu kuramlarında alanı ile ilgili en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
 Büro Personeli Başvuru No:121Önlisans mezunu olmak. Bilgisayarlı Muhasebe sertifikası ve finans uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. Ön muhasebe alanında iş tecrübesi bulunmak.
 Destek Personeli (Şoför)

E

Başvuru No:13

1Ticaret meslek lisesi mezunu olmak, en az 5 yıllık E sınıfı ehliyete sahip olmak, kamu kuramlarında en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmak ve askerliğini yapmış olmak.
 Destek Personeli (Şoför)

E

Başvuru No:14

1Lise ve dengi okul mezunu olmak, en az 5 yılık B sınıfı ehliyete sahip olmak. En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak ve askerliğini yapmış olmak.
 Destek Personeli (Şoför)

E

Başvuru No:15

1Lise ve dengi okul mezunu olmak ve en az 5 yılık E sınıfı ehliyete sahip olmak. En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak ve SRC2, SRC4 belgesine sahip olmak ve askerliğini yapmış olmak.

 

 Destek Personeli (Şoför)

E

Başvuru No:16

1Önlisans mezunu olmak. SRC4 ve psikoteknik belgesine sahip olmak. En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
 Destek Personeli E

Başvuru No:17

1Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olmak. SRC, psikoteknik ve dijital takometre belgesine sahip olmak. En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak ve askerliğini yapmış olmak.
 Destek Personeli E

Başvuru No:18

1Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak.
 Destek Personeli B

Başvuru No:19

1Sosyal Hizmetler Bölümü önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak.
 * Çözümleyici, Sistem Programcısı Başvuru No:202* Mühendislik fakültelerinin bilgisayar, yazılım, elektrik, elektrik- elektronik, elektronik ve haberleşme, kontrol ve otomasyon bölümleri ile fakültelerin fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bilgisayar ile ilgili bölümlerinin en az birinden mezun olmak. En az iki programlama dili belgesine sahip olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 Diyetisyen Başvuru No:211Yükseköğretim Kuramlarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümü mezunu olmak. Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak.
 Mimar Başvuru No:221Yükseköğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak. Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
 Programcı Başvuru No:232Yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı/internet teknolojileri/ bilgisayar teknolojileri/ bilgi güvenliği ve teknolojileri önlisans mezunu olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 Hemşire Başvuru No:241Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
 Tabip Başvuru No:251Tıp fakültesi mezunu olmak.
 Psikolog Başvuru No:261Fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olmak ve alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
Toplam 29 

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

4- Büro personeli kadrosuna başvuracak adaylar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

*Çözümleyici kadrosuna başvuran adaylardan; fakültelerin fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olanların çözümleyici kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri için yukarıdaki şartlara ek olarak, bilgisayar programlama konusunda ders almaları ve “Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5)” MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunludur.”

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENEN BELGELER

1- Kimlik belgesi fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,

3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge,

4- Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge,

5-  1 adet fotoğraf

6- Tecrübe belgesi ve SGK hizmet dökümü

Adayların, ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurulması gerektiğinden posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1-Başvurular incelendikten sonra, ilan edilen her kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girecek aday listesi, sınav tarihi ve yeri son başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi ile atama için gerekli belgeler sınavın yapıldığı tarihten sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran aday olmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Belgelerin teslimini müteakip Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir