İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

125×125

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesinin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANISAYISICİNSİYETİARANAN NİTELİKLERPUAN TÜRÜ
HEMŞİRE130E-K– Yükseköğretim kuramlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.2016 yılı KPSSP3
SAĞLIK TEKNİKERİ5E-K– Yükseköğretim kuramlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2016 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ4E-K– Yükseköğretim kuramlarının Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl Radyoterapi merkezinde aktif olarak çalışıp Linac yada tomoterapi tecrübesi olmak.)2016 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ4E-K– Yükseköğretim kuramlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2016 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ4E-K– Yükseköğretim kuramlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.2016 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ1E-K– Yükseköğretim kuramlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.2016 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ1E-K– Yükseköğretim kuramlarının Sağlık Önlisans bölümü mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla en az 10 yıl uyku laboratuvarında çalışma tecrübesi olmak ve uyku uzmanı sertifikası belgesine sahip olmak.2016 yılı KPSSP93
SAĞLIK TEKNİKERİ1E-K– Yükseköğretim kuramlarının Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programından mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl deneyimli olmak.2016 yılı KPSSP93
FİZYOTERAPİST1E-K– Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.2016 yılı KPSSP3
FİZYOTERAPİST1E-K– Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunu olup, Pediatrik Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.2016 yılı KPSSP3
PSİKOLOG1E-K– Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.2016 yılı KPSSP3
BİYOLOG1E-K– Yükseköğretim kurumlarının Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji lisans programından mezun olmak.2016 yılı KPSSP3

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1-657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4-657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5-Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kuramlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

İlan Tarihi : 18.04.2018

Başvuru Bitiş Tarihi : 02.05.2018

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1-Başvuru Dilekçesi

2-Özgeçmiş

3-1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)

4-E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi

6-KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde www. inonu. edu.tr ile https://www.inonu.edu.tr/tr/cms/personel adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip başarılı ve başarısız sayılan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir