Hacattepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel İlanı

125×125

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

KOD

NO

UNVANIKADRO SAYISIKPSS PUAN TÜRÜARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire90KPSSP3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2Fizyoterapist2KPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
3Fizyoterapist1KPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitimini ve/veya deneyimini kanıtlamak.
4Diyetisyen3KPSSP3Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak.
5Sağlık Teknikeri5KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
6Sağlık Teknikeri5KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
7Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane veya Cerrahi Teknikerliği Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak. (İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde görevlendirilmek üzere)
8Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
9Sağlık Teknikeri5KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
10Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak .
11Sağlık Teknikeri1KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.

    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
12Sağlık Teknikeri1KPSSP93Elektronörofizyoloji Programı 2 yıllık ön lisans
    mezunu olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

(1)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3)Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

(4)01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

(5)657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

(6)Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

(7)Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

(8)Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1)Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı ve fotokopisi, ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.

(2)Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

(3)   676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinin Birinci fıkrasının (a) bendine 8. Fıkra olarak “Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” Bendi uyarınca ilgili formun elektronik ortamda doldurulup başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

(4)Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

(5)Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

(6)Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile

ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir