Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

125×125

İLAN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
Hemşire44-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Hemşire1– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Hemşire1– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (İki) yıl koroner yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve EKG eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Hemşire2-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (İki) yıl yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve NRP eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Hemşire1-Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Hemşire1-Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl anjiyo ünitesinde deneyim sahibi olmak.
Sosyal Çalışmacı1-Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri3-Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri1-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

önlisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek

kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Sağlık Teknikeri2-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli2-Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri5-Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

2-Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 Ortaöğretim mezunları için KPSS94 puanı esas alınacaktır.

3-İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6-Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3-   e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi

 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir