Düzce Üniversitesi 92 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

125×125

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 92 (doksan iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODUUNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
180501Hemşire11Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak
 

180502

 

Hemşire

 

5

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl Yoğun Bakım deneyimli olmak.
 

 

180503

 

 

Hemşire

 

 

4

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakım deneyimli olmak. Üniversitelerin ilgili biriminden non invaziv mekanik ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

 

 

180504

 

 

Hemşire

 

 

3

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl Yenidoğan Yoğun Bakım, Yenidoğan ve Çocuk deneyimli olmak.

 

 

180505

 

 

Hemşire

 

 

3

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Sterilizasyon ve  Dezenfeksiyon, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon uygulamaları eğitimi almış

olmak.

 

 

180506

 

 

Hemşire

 

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon uygulamaları eğitimi almış olmak ve en az 3 yıl Yoğun Bakım deneyimli olmak.

 

180507

 

Hemşire

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl Ameliyathane deneyimli olmak.

 

180508

 

Hemşire

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Endoskopi deneyimli olmak. Tüp bebek konusunda eğitim almış olmak.

 

 

180509

 

 

Hemşire

 

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz Sertifikasına sahip ve en az 2 yıl Hemodiyaliz deneyimli olmak. Nükleer Tıp deneyimli olmak.

 

 

180510

 

 

Hemşire

 

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon ve Pediyatrik Yoğun Bakım deneyimli olmak.

 

 

180511

 

 

Hemşire

 

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl Erişkin ve Çocuk Acil deneyimli olmak ve Üniversitelerin ilgili birimiden non invaziv mekanik ventilasyon kullanımı eğitimi almış olmak.

 

 

180512

 

 

Hemşire

 

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz Sertifikasına sahip ve en az 8 yıl Hemodiyaliz deneyimli olmak. En az 1 yıl Acil Servis, Ameliyathane ve Yoğun Bakım deneyimli olmak.

 

180513

 

Hemşire

 

1

 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Radyoloji deneyimli olmak ve BT/MR’da kontrastlı madde uygulaması konusunda eğitim almış olmak.

180514Hemşire38 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak

 

180515

 

Hemşire

 

5

 

Hemşirelik  Bölümü  Lisans  mezunu  olmak.     En az 1 yıl Yoğun Bakım deneyimli olmak.

 

180516

 

Hemşire

 

1

 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. En az 1 yıl Dahili ve Koroner Yoğun Bakım ve en az 6 ay Pediatrik Hemotoloji deneyimli olmak.

 

180517

 

Hemşire

 

1

 

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Radyoloji deneyimli olmak ve BT/MR’da kontrastlı madde uygulaması

konusunda eğitim almış olmak.

180518Sağlık

Teknikeri

1 

Anestezi Programı mezunu olmak.

 

180519

Sağlık Teknikeri 

2

 

Anestezi Programı mezunu olmak. Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

 

180520

 

Sağlık Teknikeri

 

1

 

Anestezi Programı mezunu olmak. Neonatal Resusitasyon Eğitimi almış ve en az 2 yıl deneyimli olmak.

 

180522

Sağlık Teknikeri 

2

 

Elektronörofizyoloji Programı mezunu olmak.

 

180523

Sağlık Teknikeri 

1

Radyoterapi Programı mezunu olmak. En az 3 yıl bir Üniversite Hastanesinde çalışma deneyimine sahip olmak.
180524Laborant3 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olmak.

 

180525

 

Laborant

 

1

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olmak. En az

5 yıl Mikro Biyoloji Laboratuvarları, Hemotoloji ve Biyokimya Laboratuvarı deneyimli olmak.

 

180526

 

Laborant

 

1

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunu olmak. İmmünfloresan Boyama Teknikleri ve Nükleik Asit Testleri

konusunda uygulamalı eğitim almış olmak.

 

 

 

180527

 

 

 

Laborant

 

 

 

1

 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu olmak. En az 6 ayı Uygulamalı Sitoloji alanında olmak üzere Üniversitelerin patoloji laboratuvarında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. Adli Otopsi örneklerinin değerlendirilmesi konusunda uygulamalı eğitim almış olmak.

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1-   Türk vatandaşı olmak,

2-   Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3-   Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4-     657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5-   Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İstenen Belgeler;

1- 1 adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.) 2- 2 adet fotoğraf

3- Özgeçmiş

4- Lise ve Lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5-  2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8-Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.).

 BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai  saati  bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2016 KPSSP94 ve 2016 KPSSP3 (B) puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Her kadro için ilan edilen sayının 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir