Bozok Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bozok Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alım İlanı
125×125

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili bilgilere Üniversitemizin vvww.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SIRA

NO

UNVANISAYIARANAN NİTELİKLER
1Hemşire75Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Bozok Üniversitesi Personel Daire BaskanlıSı’na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim     listeleri,     işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş)  iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf, (son altı ay içinde çekilmiş),
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan                                                                                             veya      Personel                    Daire Başkanlığından temin

edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

 • Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

 • Başvuru tarihleri : 06/04/2018 – 20/04/2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar.
 • Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
 • Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir