Ankara Üniversitesi 204 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

125×125

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 204 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIKADRO

SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE164KPSSP3* Hemşirelik lisans programından mezun olmak *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak
SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)3KPSSP93* Meslek Yüksekokulların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi laboratuvar ve Patoloji Teknikeri)3KPSSP93*Meslek Yüksekokulların Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak *01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak
ECZACI3KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR* Eczacılık Fakültesinden mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
FİZYOTERAPİST4KPSSP3* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
PSİKOLOG4KPSSP3* Psikoloji lisans programından mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
SOSYAL ÇALIŞMACI3KPSSP3* Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ2KPSSP3* Çocuk Gelişimi lisans programından mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
BİYOLOG (1) (Hematoloji Laboratuvannda çalışmak üzere)1KPSSP3* Biyoloji lisans programından mezun olmak *Moleküler çalışmalar ve Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimli olup belgelendirmek *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
BİYOLOG (2)1KPSSP3* Biyoloji lisans programından mezun olmak *Genetik laboratuvannda ve Sitogenetik çalışmalarda veya moleküler genetik alanında en az 1 yıllık çalışma deneyimi olup belgelendirmek *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
DİYETİSYEN (1)2KPSSP3* Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak *Yataklı tedavi kuramlarında en az 1 yıl klinik ve poliklinik deneyimine sahip olmak ve deneyimini belgelendirmek *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
DİYETİSYEN (2) (Çocuk Hastanesinde çalıştırılmak üzere)1KPSSP3* Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak *Metabolizma hastalığı olan çocuklarda beslenme konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olup deneyimini belgelendirmek *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
RÖNTGEN TEKNİSYENİ5KPSSP93* Meslek Yüksekokulların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Perfüzyonist)2KPSSP3*Perfüzyon Yüksek Lisans programından mezun olmak *Kalp Nakli, Ventriküler Destek Sistemleri, ECMO (Vücut Dışı Yaşam Desteği- VDYD) konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak ve deneyimini belgelendirmek.

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Anestezi Teknikeri)3KPSSP93*Meslek Yüksekokulların Anestezi Bölümünden mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Laborant)2KPSSP94* Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar/Laboratuvar Bölümünden mezun olmak *01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Dil ve Konuşma Terapisti)1KPSSP3* Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak veya bu alanda yüksek lisans programını tamamlamış olmak.

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak

TOPLAM204 

I- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak.

2)2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1)  Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2)1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)

6)  Eczacı kadrosuna başvuranlar, başvuru formuna özgeçmişlerini (cv) ekleyeceklerdir.

7)Biyolog (1) Pozisyonu için (Hematoloji Laboratuvarında çalışmak üzere);

–   Moleküler çalışmalar ve Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimli olduğuna dair belgenin fotokopisi,

Biyolog (2) Pozisyonu için ;

-Genetik laboratuvarında ve Sitogenetik çalışmalarda veya moleküler genetik alanında en az 1 yıl deneyimi olduğuna dair belgenin fotokopisi,

8) Diyetisyen (1)Pozisyonu için;

-Yataklı tedavi kuramlarında en az 1 yıl klinik ve poliklinik deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi,

9)Diyetisyen (2)Pozisyonu için (Çocuk Hastanesinde çalıştırılmak üzere);

–  Metabolizma hastalığı olan çocuklarda beslenme konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi,

10) Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Pozisyonu için;

-Kalp Nakli, Ventriküler Destek Sistemleri, ECMO (Vücut Dışı Yaşam Desteği-VDYD) konusunda en az 1 yıl deneyime sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

-Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

-Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. -Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

-Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler /

ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IV- ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.)

2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)

3)Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)

6) Biyolog (1) Pozisyonu için (Hematoloji Laboratuvarında çalışmak üzere);

– Moleküler çalışmalar ve Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimli olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

Biyolog (2) Pozisyonu için ;

-Genetik laboratuvarında ve Sitogenetik çalışmalarda veya moleküler genetik alanında en az 1 yıl deneyimi olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

7) Diyetisyen (1)Pozisyonu için;

–  Yataklı tedavi kuramlarında en az 1 yıl klinik ve poliklinik deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

8) Diyetisyen (2)Pozisyonu için (Çocuk Hastanesinde çalıştırılmak üzere);

–  Metabolizma hastalığı olan çocuklarda beslenme konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

9)Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) Pozisyonu için;

-Kalp Nakli, Ventriküler Destek Sistemleri, ECMO (Vücut Dışı Yaşam Desteği-VDYD) konusunda en az 1 yıl deneyime sahip olduğuna dair belgenin fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

10) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad yazılacaktır.),

11) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).

12) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) (Belge teslimi için gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması gerekmektedir)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir