Yapım İşlerinde Yerli Malı Şartı Getirilen Makinelere İlişkin Duyuru

Yapım İşlerinde Yerli Malı Şartı Getirilen Makinelere İlişkin Duyuru
125×125

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU

    7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik ile yapım işlerinde kullanılacak malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartı getirilmiştir.

    Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman arasından belirlenen liste Kurumumuza gönderilmiş olup söz konusu liste yukarıda aktarılan mevzuat hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır.

     Tüm ilgililere önemle duyurulur.

     Yapım işlerinde yerli malı olması şartı getirilen makine ve ekipman listesi

Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan

Makine-Ekipman Listesi

SıraPRODTR

Kodu

PRODTR TanımıTeknoloji

Düzeyi

125.29.11.10.00Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, gazlar için, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlarla, mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)Orta-Düşük
225.29.11.20.00Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)Orta-Düşük
325.29.11.30.00Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, sıvılar için, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar ile iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olanlar hariç)Orta-Düşük
425.29.11.50.00Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, katılar için, demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)Orta-Düşük
525.29.11.70.00Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler, herhangi bir malzeme için, alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlarla, mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)Orta-Düşük
625.29.12.00.00Konteynerler, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için olanlar (metalden)Orta-Düşük
725.30.11.10.00Su borulu kazanlar (boylerler) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma su kazanları (boylerleri) hariç)Orta-Düşük
825.30.11.50.00Buhar üreten kazanlar (boylerler) (hibrit kazanlar dahil) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları ile su borulu kazanlar hariç)Orta-Düşük
925.30.11.70.00Kızgın su kazanları (boylerleri) (düşük basınçlı buhar üretebilen merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)Orta-Düşük
1025.30.12.30.00Kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler, HS 84.02’dekiler (Buhar jeneratörleri, sıcak su üreten kazanlar) veya HS 84.03’tekiler (buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları) için olanlarOrta-Düşük
1125.71.11.15.00Sofra bıçakları , paslanmaz çelikten sapı olanlar (balık bıçakları ve yağ bıçakları hariç)Orta-Düşük
1225.71.11.30.00Sofra bıçakları, paslanmaz çelik dışında sapı olanlar (gümüş, altın veya platin kaplamalı, ahşaptan, plastikten vb. sapı olanlar) (balık bıçakları ve yağ bıçakları hariç)Orta-Düşük
1325.71.11.45.00Sabit ağızlı bıçaklar (budama bıçakları dahil) (adi metal saplı, sabit ağızlı balık, yağ/sofra bıçakları, makineler/mekanik cihazlar için kesme bıçakları hariç)Orta-Düşük
1425.71.11.75.00Bıçaklar/kesme bıçakları, adi metalden sapı olanlar; budama bıçakları dahil bıçaklar için ağızlar (balık ve yağ bıçakları ile makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar/kesme bıçakları hariç)Orta-Düşük
1525.71.11.90.00Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları (makas kesici ağızları dahil)Orta-Düşük
1625.71.14.30.00Sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, paslanmaz çelikten veya diğer adi metallerdenOrta-Düşük

 

1725.71.14.80.00Sofra çatal bıçak takımları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) ve benzeri sofra takımları, gümüşle, altınla veya platinle kaplanmış adi metallerdenOrta-Düşük
1825.91.11.00.00Tanklar, fıçılar, variller, kutular, vb. (gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi > 50 litre ile < 300 litre arasında olanlarOrta-Düşük
1925.91.12.00Tanklar, fıçılar, variller, vb. (gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi < 50 litre olanlarOrta-Düşük
2025.91.12.00.01Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalınlığı < 0,5 mm (hacmi < 50 litre) (gaz için olanlar hariç)Orta-Düşük
2125.91.12.00.02Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) sac, levha kalın => 0,5 mm (hacmi < 50 litre) (gaz için olanlar hariç)Orta-Düşük
2225.91.12.00.99Diğer – tenekeler, fıçılar, variller..demirden veya çelikten (kova, çamaşır kazanı, süt güğümü vb.), sac ve levha kalın = > 0, 5 mm (hacmi < 50 litre) (gaz için olanlar hariç)Orta-Düşük
2326.30.23.20.00Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi veya yeniden oluşturulması için kullanılan makineler (anahtarlama (switching) ve yönlendirme (routing) cihazları dahil)Yüksek
2426.51.63.50.00Sıvı temin veya üretim sayaçları (kalibre edilmiş olanlar dahil) (pompalar hariç)Yüksek
2526.51.66.70.00Diğer elektronik aletler, cihazlar, vb., ölçme veya kontrol içinYüksek
X-ışınının kullanımına dayalı cihazlar; tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olanlar (radyografi ve radyoterapi aletleri dahil)
2626.60.11.15.00Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı X ışınlı cihazlarYüksek
Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar
Bilgisayarlı tomografi cihazları
2726.60.11.30.00Alfa, beta veya gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıbbi, cerrahi, dişçilikle veya veterinerlikle ilgili kullanımlar için olsun veya olmasın (radyografi ile radyoterapi cihazları dahil)Yüksek
2826.60.11.30.00Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için alfa, betai gama ışınlı cihazlarYüksek
2926.60.12.30.00Elektro-kardiyograflar (EKG)Yüksek
Diğer elektro teşhis cihazları
Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)
3026.60.12.80.00Elektromiyografi (EMG)Yüksek
Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları
Sintigrafi cihazları
Ultrasonik tetkik cihazları
3126.60.13.00.00Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) ışın cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar)Yüksek
3227.11.41.50.00Likit dielektrik transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 650 kVA fakat <= 10000 kVA olanlarOrta-Yüksek
3327.11.43.80.00Başka yerde sınıflandırılmamış transformatörler, güç taşıma kapasitesi > 500 kVA olanlarOrta-Yüksek
3427.11.50.40.00Telekomünikasyon cihazları, otomatik veri işleme makineleri ve bunların birimleri için güç kaynaklarıOrta-Yüksek
3527.12.10.30.00Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlarOrta-Yüksek
3627.12.31.30.00Otomatik veri işleme makineli sayısal kontrol panelleri, voltaj <= 1000 V için olanlarOrta-Yüksek
3727.12.40.30.00Elektrik kontrol ve dağıtımı için kullanılan pano, panel, konsol, masa, kabin ve diğer mesnetler (cihazlarıyla donatılmış olanlar hariç)Orta-Yüksek
3827.12.40.90.0085.35’teki (Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı), 85.36’daki (Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı), 85.37’deki (Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar) cihazların diğer parçalarıOrta-Yüksek
3927.20.21.00.00Kurşun asitli akümülatörler, pistonlu motorları çalıştırmak içinOrta-Yüksek
4027.32.12.00.00Yalıtılmış koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, bilgi ve kontrol amaçlı kullanılanlar (bağlantı parçalı olsun veya olmasın)Orta-Yüksek
4127.32.13.80.00Diğer elektrik iletkenleri, bağlantı parçalı olmayanlar, voltaj <= 1000 V için olanlarOrta-Yüksek
4227.32.14.00.00Yalıtılmış elektrik iletkenleri, voltaj > 1000 V için olanlar (bobin telleri, koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılan ateşleme ve diğer tel bağlantı takımları hariç)Orta-Yüksek
4327.40.24.00.00Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu, vb. (yol işaretleri dahil)Orta-Yüksek
4427.40.25.00.00Avizeler ve diğer elektrikli tavan veya duvar aydınlatma armatürleri (halka açık alanların veya caddelerin aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)Orta-Yüksek
4527.40.33.00.00Projektörler ve spot ışıkları (sahneler, fotoğraf veya sinema stüdyoları için olanlar dahil)Orta-Yüksek
4627.40.39.30.01Adi metallerden flüoresan lambaları ve diğerleri için diğer aydınlatma cihazlarıOrta-Yüksek
4727.40.39.30.02Adi metallerden kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma cihazları.Orta-Yüksek
4827.40.39.30.03Camdan ampul ve tüp kullanılmasına mahsus diğer aydınlatma cihazlarıOrta-Yüksek
4927.40.39.30.04Camdan diğer elektrikli aydınlatma cihazlarıOrta-Yüksek
5027.40.39.30.05Plastik maddelerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazlarıOrta-Yüksek
5127.40.39.30.99Diğer – elektrikli lambalar ve aydınlatma teçhizatı; (plastik, ahşap, yontulmaya elverişli taş, seramik, tabii/suni deri, sertleştirilmiş kauçuk veya diğer materyallerden), filamanlı lambalar ve tüp şeklindeki flüoresan lambaları için kullanılan türde olanlarOrta-Yüksek
5227.90.30.10.00Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolu veya tramvay yolları için olanlarOrta-Yüksek
5327.90.70.10.00Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolu veya tramvay yolları için olanlarOrta-Yüksek
5428.13.14.13.00Dalgıç motorlu, tek kademeli rotodinamik drenaj ve kanalizasyon pompalarıOrta-Yüksek
5528.13.14.15.00Dalgıç motorlu, çok kademeli rotodinamik pompalarOrta-Yüksek
5628.13.14.30.00Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm olanlar; kanallı çarklı pompalar, yan kanallı pompalar, çevre pompaları ve rejeneratif pompalarOrta-Yüksek
5728.13.14.51.00Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli olanlarOrta-Yüksek
5828.13.14.53.00Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı tek girişli, bölünebilir gövdeli olanlarOrta-Yüksek
5928.13.14.55.00Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, tek kademeli, çarkı çift girişli olanlarOrta-Yüksek
6028.13.14.60.00Santrifüjlü pompalar, çıkış ağzı çapı > 15 mm, çok kademeli olanlar (kendinden emişli olanlar dahil)Orta-Yüksek
6128.13.14.71.00Rotodinamik, tek kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalarOrta-Yüksek
6228.13.14.75.00Rotodinamik, çok kademeli karışık akışlı veya eksenel pompalarOrta-Yüksek
6328.13.14.80.00Diğer sıvı pompaları, sıvı elevatörleriOrta-Yüksek
6428.13.23.00.00Kompresörler, soğutma ekipmanları içinOrta-Yüksek
6528.13.26.50.00İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi ? 15 bar ve debisi > 60 m3/saat olanlarOrta-Yüksek
6628.13.26.70.00İleri geri yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler, gösterge basıncı kapasitesi > 15 bar ve debisi <= 120 m3/saat olanlarOrta-Yüksek
6728.13.27.53.00Kompresörler, çok şaftlı (vidalı olanlar)Orta-Yüksek
6828.13.28.00.00Hava/gaz kompresörleri (soğutma için kullanılan hava/vakum pompaları, tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş hava kompresörleri, turbo kompresörler, ileri geri ve dönel yer değiştirmeli (deplasmanlı) kompresörler hariç)Orta-Yüksek
6928.14.11.40.00Basınç düşürme valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (dökme demir veya çelikten olanlar ile yağlayıcılarla veya filtrelerle irleştirilmiş olanlar hariç)Orta-Yüksek
7028.14.11.60.00Geri tepmeli valfler (çek valfler), borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlarOrta-Yüksek
7128.14.11.80.00Güvenlik veya rölyef valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar ve benzerleri için olanlarOrta-Yüksek
7228.14.12.33.00Karıştırma valfleri (eviyeler, lavabolar, bideler, su depoları vb. için olanlar) (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri hariç)Orta-Yüksek
7328.14.12.55.00Merkezi ısıtma radyatörleri için diğer valflerOrta-Yüksek
7428.14.13.13.00Diğer işlem kontrol valfleri, sıcaklık regülatörleriOrta-Yüksek
7528.14.13.15.00İşlem kontrol valfleri, borular, kazanlar (boylerler), tanklar, fıçılar vb. için olanlar (basınç düşürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef valfleri, sıcaklık regülatörleri hariç)Orta-Yüksek
7628.14.13.33.00Sürgülü valfler (dökme demirden)Orta-Yüksek
7728.14.13.35.00Sürgülü valfler (çelikten)Orta-Yüksek
7828.14.13.53.00Glob valfler (dökme demirden)Orta-Yüksek
7928.14.13.55.00Glob valfler (çelikten)Orta-Yüksek
8028.14.13.57.00Diğer glob valflerOrta-Yüksek
8128.14.13.73.00Küresel ve konik valflerOrta-Yüksek
8228.14.13.75.00Kelebek valflerOrta-Yüksek
8328.14.13.80.00Diğer valflerOrta-Yüksek
8428.21.11.30.00Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlıOrta-Yüksek
8528.21.11.50.00Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri) katı veya gaz yakıtlı olanlar (kombine ateşleyiciler dahil)Orta-Yüksek
8628.22.16.30.00Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar)Orta-Yüksek
8728.22.16.50.00Asansörler ve skipli yük asansörleri (elektrikle çalışanlar hariç)Orta-Yüksek
8828.22.17.70.00Bant tipi, devamlı hareketli elevatörler ve konveyörler, mal veya malzemeler için olanlarOrta-Yüksek
8928.22.18.40.00Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makineleriOrta-Yüksek
9028.25.11.30.00Isı değiştirici birimler (eşanjörler)Orta-Yüksek
9128.25.12.20.00Pencere veya duvar tipi iklimlendirme (klima) sistemleri, sistemleri birleşik veya ayrı olanlarOrta-Yüksek
9228.25.12.50.00İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar ile sistemi birleşik veya ayrı olanlar hariç)Orta-Yüksek
9328.25.12.70.00İklimlendirme (klima) cihazları, soğutucu ünitesi olmayanlar; merkezi iklimlendirme (klima) santrali; vav (değişken hava debisi sistemi) kutuları ve terminalleri, sabit hacim üniteleri ve vantilatörlü ısıtıcı/soğutucu birimlerOrta-Yüksek
9428.25.13.80.00Isı pompaları, HS 84.15 (Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı)’deki iklimlendirme makineleri hariçOrta-Yüksek
9528.25.13.90.00Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlarOrta-Yüksek
9628.25.14.10.00Havayı filtre etmek veya arıtmak için kullanılan makine ve cihazlar (içten yanmalı motorlar için hava filtreleri hariç)Orta-Yüksek
9728.25.20.30.00Eksenel vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü < 125 W olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç)Orta-Yüksek
9828.25.20.50.00Santrifüjlü vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü <125 W olan, masa, zemin, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri hariç)Orta-Yüksek
9928.25.20.70.00Vantilatörler (kendinden elektrik motorlu, gücü < 125 W olan, masa, zemin, duvar, tavan veya çatı vantilatörleri ile eksenel vantilatörler ve santrifüjlü vantilatörler hariç)Orta-Yüksek
10028.25.30.10.00İklimlendirme (klima) cihazlarının parçaları (kondensatörler, emiciler, buharlaştırıcılar ve jeneratörler dahil)Orta-Yüksek
10128.25.30.50.00Soğutucu ekipmanların parçaları, ev tipi olmayan (buharlaştırıcılar (evaporatörler) ve kondensatörlar dahil)Orta-Yüksek
10228.29.12.30.00Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, su içinOrta-Yüksek
10328.29.12.50.00Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları (su için olanlar hariç)Orta-Yüksek
10428.29.12.70.00Katı-sıvı ayrıştırma/arıtma için makine ve cihazlar (su ve içecekler için olanlar ile santrifüjler ve santrifüjlü kurutucular için olanlar ve içten yanmalı motorlar için yağ/benzin filtreleri hariç)Orta-Yüksek
10528.29.22.10.00Yangın söndürücülerOrta-Yüksek
10628.29.22.20.00Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlarOrta-Yüksek
10728.29.60.30.00Soğutma kuleleri ve su dolaşımıyla doğrudan soğutmaya yarayan benzeri teçhizatOrta-Yüksek
10830.20.40.60.00Demir yolları ve tramvaylar için mekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol ekipmanı; demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, iç su yolları, otopark tesisleri, liman veya hava meydanları için mekanik (elektromekanik dahil) sinyalizason, emniyet veya trafik kontrol ekipmanlarının parçalarıOrta-Yüksek
10930.92.20.30.00Engelli araçları, mekanik hareket ettirici tertibatı olmayanlarOrta-Yüksek
11030.92.20.90.00Engelli araçları, motorlu veya mekanik hareket ettirici tertibatı olanlarOrta-Yüksek
11132.50.30.50.00Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların parçalan (X- ışını uygulaması için özel masa ve koltuklar hariç)Orta-Yüksek
11232.50.11.30.00Dişçi tornaları (frezeleri)Orta-Yüksek
11332.50.12.00.00Elektrikli tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleriOrta-Yüksek
Diğer tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri
11432.50.13.20.00Göz biliminde kullanılan alet ve cihazlarOrta-Yüksek
11532.50.13.33.00Kan basıncını ölçme alet ve cihazları (tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler dahil)Orta-Yüksek
11632.50.13.35.00EndekskoplarOrta-Yüksek
11732.50.13.53.00Böbrek diyaliz cihazları ve böbrek makineleriOrta-Yüksek
11832.50.13.55.00Ultrasonik diatermi cihazlarıOrta-Yüksek
11932.50.13.63.00Transfüzyon cihazlarıOrta-Yüksek
12032.50.13.65.00Anestezi alet ve cihazlarOrta-Yüksek
12132.50.13.73.00Ultrasonik litotripsi cihazları ve aletleriOrta-Yüksek
12232.50.13.79.00Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlarOrta-Yüksek
12332.50.21.30.00Diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazlarıOrta-Yüksek
Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
Psikotekni cihazları
Mekanoterapi cihazları
Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazları
12432.50.21.80.00Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazlarıOrta-Yüksek
12532.50.30.30.00Dişçi koltuklarıOrta-Yüksek
12632.50.30.50.00Ortopedik masalarOrta-Yüksek
Eğme, döndürme, yükseltme ve alçaltmalı mekanik tertibatlı ameliyat masaları
Mekanik tertibatlı karyolalar
Diğer hareketli mobilya, karyola, koltuk, masa vb.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir