İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin, Danışmanlık Hizmeti Olarak Kabul Edilemeyeceği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin, Danışmanlık Hizmeti Olarak Kabul Edilemeyeceği
125×125

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2018/33

Gündem No:1

Karar Tarihi:12.06.2018

Karar No:2018/DK.D-127

Toplantıya Katılan Üye Sayısı:7

Gündem Konusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 696 sayılı KHK hükümleri uyarınca değerlendirilmesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına, 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen kriterleri taşıması kaydıyla personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceğine,

Oybirliği ile karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir