İhaleye Katılamayacak Kan ve Kayın Hısımları

İhaleye Katılamayacak Kan ve Kayın Hısımları

Soru: “ Belediyede ihale servisinde görev yapıyorum. Kamu İhale Kanunu’nun 11 inci maddesinde, ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler ile ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımlarının ihalelere katılamayacağı ifade edilmektedir. Bunlar kimlerdir? Bu konu hakkında bilgi talep ediyorum.”

Cevap: Kamu ihale Kanu’nun 11 inci maddesi ihaleye katılamayacak olanları düzenlemiştir. Söz konusu maddede ihale işlemlerinde görevli kişilerin üçüncü dereceye kadar kan hısımları ile ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının ihaleye katılamayacakları hükme bağlanmıştır.

Hısımlık ile ilgili düzenleme Medeni Kanun’da yer almaktadır. Kişinin akrabalık ilişkisini ifade eden hısımlık sıhri ve kan hısımlığı olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kan Hısımlığı: Kan hısımlığı birbirlerinin sulbünden meydana gelen veya ortak bir soydan gelenlerin hısımlığıdır. Medeni Kanunun 17 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede;

” Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır. ” hükmü yer almaktadır.

Kayın Hısımlığı: Evlilikle kurulan ve kişinin eşinin akrabaları ile olan hısımlığıdır. Sıhri hısımlık da denir. Evlilik bağı sona erse de bu hısımlık devam eder. Medeni Kanunun 18 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede;

“Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz”

Kamu İhale Kanununda ikinci dereceye kadar kayın ve üçüncü dereceye kadar kan hısımlarının  ihaleye katılamayacakları hükme bağlanmış olup bu hısımlık ilişkisinin kimleri kapsadığını aşağıda açıklayalım

Kan Hısımları

Kişiler arasındaki kan hısımlığının derecesi aradaki doğum sayısında göre belli olur.

Hısımlık DerecesiMemurun

 

1. Derece Kan Hısımları-Çocukları

-Annesi ve Babası

2. Derece Kan Hısımları-Kardeşleri

-Torunları

-Büyük annesi ve Büyük babası

3. Derece Kan Hısımları-Yeğenleri

-Amcası

-Halası

-Dayısı

-Teyzesi

Kayın Hısımlığı

Hısımlık DerecesiMemurun Eşinin

 

1. Derece Kan Hısımları-Annesi ve Babası
2. Derece Kan Hısımları-Kardeşleri

-Büyük annesi ve Büyük babası

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir