İhalelerde Vergi Borcuna İlişkin Belgeler Hk KİK Duyurusu

İhalelerde Vergi Borcuna İlişkin Belgeler Hk KİK Duyurusu
125×125

Bilindiği Üzere Kamu ihale tebliğinde yapılan değişiklik ile ihalelere katılacak olanların vergi borcu kapsamında değerlendirilecek borçlara ilişkin ve vergi borcu durumuna ilişkin belgelerin teminine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hüküm aşağıda yer alan şekildeydi.

17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesindenveya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile 01.03.2018 tarihinden itibaren ihalelere katılacak olanların vergi borucuna ilişkin belgeleri başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya  Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden alabileceğini bildirmiştir.Bu şekilde alınan belgeler  ihalelerde isteklilerce kullanılabilecektir.

İHALELERDE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU OLMADIĞININ TEVSİKİ HAKKINDA DUYURU

6 Şubat 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihale tarihi 1/3/2018 tarihi ve sonrasında olan ihaleler açısından; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca kesinleşmiş vergi borcu kapsamına ayrıca motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga vergileri ile harçlar alınmış olup, isteklilerin katılacakları ihalelerde sorun yaşamamaları için bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, ihale tarihi 1/3/2018 ve sonraki tarihlerde olan ihaleler açısından istekliler, kapsamdaki kesinleşmiş vergi borçları açısından vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir