İhalelerde Teklifler Hangi Para Birimi Üzerinden Yapılabilir?

İhalelerde Teklifler Hangi Para Birimi Üzerinden Yapılabilir?
125×125

İdareler mal ve hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yoluyla temin etmektedirler. Bunun için ihaleye çıkan idareler mevzuata uygun olarak ihale işlem sürecini başlattıktan sonra isteklilerden tekliflerini sunmalarını beklemektedirler. Bu çalışmamızda ihalelerinde isteklilerin tekliflerini hangi para birimi ile sunmaları gerektiği konusuna açıklık getirmeye çalışacağız.

Bu konuda daha önceleri iki farklı uygulama yapılıyordu. İdareler yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ve sadece yerli isteklilerin katıldığı ihalelerde idari şartnameye tekliflerin Türk Lirası üzerinden verilmesi gerektiğine dair hüküm koyabiliyordu. İkinci uygulama ise yerli ve yabancı tüm isteklilerin teklif verdiği ihalelerde idari şartnameye hüküm koymak şartıyla yabancı para birimi üzerinden teklif verme imkanı tanınıyordu. Ancak, 29 Kasım 2016 tarihinde yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi.

Yapılan düzenleme; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, ve Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğini kapsamaktadır.

Bu değişiklikler sonrasında ihalelere yabancı para cinsinden teklif verme imkanı kalmamıştır. İdareler idari şartnameleri düzenlerken tekliflerin Türk Lirası üzerinden yapılması gerektiğine dair hüküm koymak zorundadırlar. İstekliler de tekliflerini tedavüldeki Türk Lirası üzerinden yapmak zorundadırlar. Kamu İhale Kurulu’nun hazırlamış olduğu tip idari şartnamelerin tekliflerde geçerli para biriminin düzenlendiği maddelerinde; ” İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.” ibaresi yer almaktadır.  Tip şartnamedeki ibareden de anlaşılacağı üzere bu hususta idarelere herhangi bir takdir yetkisi tanınmamıştır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir