Doğrudan Temin Usulünde Yasaklılık Teyidi Yapılmalı mı?

Doğrudan Temin Usulünde Yasaklılık Teyidi Yapılmalı mı?

Soru: “Kurumumuzun doğrudan temin usulü ile yaptığı alımlar bizim servis tarafından yapılıyor. Alımla ilgili tüm işlemleri yerine getirdikten sonra yasaklılık teyidi yapmamı istiyorlar. Bildiğim kadarıyla, doğrudan temin bir ihale usulü olmadığı için yasaklılık teyidi yapmama gerek yok. Ancak, müdürümüz bu konuda ısrar ediyor…”

Cevap: Doğrudan temin usulü, 4734 sayılı yasanın ilk halinde ihale usulleri arasında yer almaktaydı. Kamu İhale Kanunu’nda daha sonra yapılan değişiklikle doğrudan temin usulü, ihale usulleri arasından çıkarılmıştır. Doğrudan temin usulü nedir? sorusuna cevap olarak aşağıdaki tanımlamayı yapabiliriz.

Doğrudan temin usulü; kurumların ihtiyaçlarının,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edildiği bir satınalma usulüdür.

Doğrudan temin usulü, 4734 sayılı yasanın 22 inci maddesinde belirtilen alımlar için kullanılır. Bu maddede yer almayan hiçbir alım doğrudan temin usulü ile yapılamaz.

Doğrudan Temin usulü idarelere bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. İdarelerin doğrudan temin usulünü tercih etmelerindeki en büyük sebep, bu kolaylıklardan yararlanma istekleridir. Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda idarelere yasaklılık teyidi konusunda herhangi bir kolaylık tanınmış mıdır?

Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda yasaklılık teyidi ile ilgili düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinin Teyit işlemleri başlıklı 30.5.4 maddesinde yer almaktadır. Mezkur maddede, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyeceği hükmü yer almaktadır.

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre ,4734 sayılı yasanın 22 inci maddesine göre doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda yasaklılık teyidi yapılmasının zorunlu değildir. Ancak, anılan Kanunun 22/d  maddesi kapsamında yapılan alımlarda yasaklık kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir