Anayasa Mahkemesinden İhaleleri İlgilendiren Önemli Karar

Anayasa Mahkemesinden İhaleleri İlgilendiren Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi, SGK’ya borcu olmadığına dair sahte belge düzenleyip ihaleye katılan bir firmanın yaptığı başvuru neticesinde aşağıdaki kararı verdi.

Kararda dikkat çekmek istediğimiz bir detay ise;  sadece sahte belgenin değil yanıltıcı belge düzenleme ve kullanmanın da ihalelere katılmaktan yasaklanmayı ve teminatın gelir kaydedilmesini gerektir sebep olarak kabul edilmesidir.

Kararın “olay ve olgular” bölümü ile adli ve idari yargı süreci aşağıda yer almakta olup kararın tamamını okumak için yazının sonunda yer alan linki tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR
DOĞCAN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAŞVURUSU

….

III. OLAY VE OLGULAR

7.Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

8.Toplu Konut idaresi Başkanlığınca (TOKİ) 11/9/2008 tarihinde yapılan “İstanbul Kayabaşı 2. Bölge 332 Adet Konut, 1 Adet 40 Derslikli Lise, 1 Adet 40 Derslikli İlk.öğretim Okulu, /’er Adet Kreş ve Spor Salonu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi” ihalesi başvurucu Şirket üzerine bırakılmıştır.

9. Başvurucu Şirket sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgeyi ve istenilen diğer belgeleri TOKİ’ye sunmuş ve 20/10/2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

10.   TOKİ Başkanlığınca, başvurucu Şirketin sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şırnak İl Müdürlüğünden almış olduğu 6/10/2008 tarihli yazı ile yine başvurucu Şirket hakkında düzenlenen 16/10/2008 tarihli yazının evrak numaralarının aynı olduğunun tespit edilmesi üzerine SGK Şırnak İl Müdürlüğünden söz konusu yazıların geçerliliklerinin teyit edilmesi istenmiştir.

11.SGK Şırnak İl Müdürlüğü 6/10/2008 tarihli yazının kendileri tarafından düzenlenmediğini ve yazının altında bulunan imzanın Müdür Yardımcısı K.K.ya ait olmadığını bildirmiştir.

12.   TOKİ, sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin sahte olarak düzenlendiği gerekçesiyle başvurucu Şirket ile imzaladığı sözleşmeyi feshetmiş; Şirketin bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına,

1.581.00        TL (başvurucu Şirketin beyanına göre) kesin teminatın irat kaydedilmesine karar vermiştir. Ayrıca başvurucu Şirket yetkilileri hakkında resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

A.     Ceza Yargılamasına İlişkin Süreç

13.TOKİ tarafından başvurucu Şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 11/5/2009 tarihli iddianamesiyle ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Şirket yetkilileri hakkında kamu davası açılmıştır.

14.  Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 30/11/2010 tarihli kararıyla ilgili Şirket yetkilileri hakkında beraat kararı vermiştir. Kararın gerekçesinde; sanıkların ihaleye fesat karıştırma suçunu işleme kastı ile hareket etmedikleri, bu nedenle ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının oluşmadığı, cezalandırmaya yeterli kesin ve şüpheden uzak delil bulunmadığı belirtilmiştir. Belgede sahtecilik suçu açısından ise belgeyi hazırlayanın Şirketin muhasebecisi E.A. olduğu, E.A.nın ifadesinde Şirketin SGK prim borcu olmadığını sosyal güvenlik yetkililerinden öğrendiğini, ihaleyi kaçırmamak için anılan belgeyi kendi hazırladığını ve ihale komisyonuna verdiğini, diğer sanıkların bu işle ilgisi olmadığını belirtmiştir. Mahkeme, menşeinden araştırma yapıldığında ve Kurumdan da araştırıldığında belgenin gerçek olmadığının derhal anlaşılabileceğini, cezalandırmaya yeterli iğfal kabiliyeti olduğu yönünde delil olmadığından suçun unsurlarının oluşmadığını ifade etmiştir.

15. Anılan hüküm Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 27/2/2013 tarihli kararıyla onanmıştır.

B.İdari Yargıya İlişkin Süreç

16.   Başvurucu Şirket, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma ve kesin teminatın irat kaydedilmesi işlemlerinin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesinde ayrı ayrı dava açmıştır.

1. Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma İşlemine Karşı Açılan Dava

17. Ankara 5. İdare Mahkemesi 28/1/2010 tarihli kararıyla davanın reddine karar vermiştir. Karar gerekçesinde; SGK Şırnak İl Müdürlüğünün yazısı ile dosyada bulunan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapor gözönüne alındığında başvurucu Şirketin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair TOKİ Başkanlığına sunduğu 6/10/2008 tarihli yazının SGK Şırnak İl Müdürlüğünce düzenlenmediği, yazının altında bulunan imzanın da Müdür Yardııncısı K.K.ya ait olmadığı anlaşıldığından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesinde belirtilen sureler içinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir.

18. Başvurucu ceza mahkemesi kararının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirterek temyiz talebinde bulunmuştur. Temyiz talebi Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26/12/2012 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

19.  Karar düzeltme talebi aynı Dairenin 7/11/2013 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

20.     Bu karar, başvurucuya 20/l/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

2.    Kesin Teminatın İrat Kaydedilmesine Karşı Açılan Dava

21. Ankara 5. İdare Mahkemesi 28/1/2010 tarihli kararıyla davanın reddine karar vermiştir. Mahkeme aynı gerekçe (bkz. § 17) ile başvurucu Şirketin ihale sürecinde 4734 sayılı Kanun’a göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi sonucu kesin teminatın irat kaydedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varmıştır.

22.    Başvurucu ceza mahkemesinde açılan kamu davasında beraat kararı verilmesi nedeniyle kararın bozulması gerektiğini belirterek temyiz talebinde bulunmuştur. Temyiz talebi Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27/12/2012 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

23. Karar düzeltme talebi aynı Dairenin 7/11/2013 tarihli karar ile reddedilmiştir.

24.     Bu karar, başvurucuya 20/1/2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.

25.     Başvurucu 10/2/2014 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

KARARIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir