Yurtdışı Gündelikleri Hesaplanırken Hangi Tarihteki Kur Esas Alınır?

Yurtdışı Gündelikleri Hesaplanırken Hangi Tarihteki Kur Esas Alınır?
125×125

Soru: “Bir üniversitede mutemet olarak görev yapıyorum. Akademik personelimiz seminer, konferans ve görev için sık sık yurtdışına çıkıyor. Bazılarına ödemeyi avans olarak yapıyorum. Ancak, çoğunlukla görev dönüşü ödeme yapıyorum. Harcırah ödemesi yapılırken döviz kurlarını nasıl belirlemeliyim. Görevin dönüş tarihini mi esas almalıyım?”

Cevap:  Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya  geçici olarak görevlendirilmektedir. Bu personele verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle Cumhurbaşkanınca tayin olunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tayin olunan gündeliklerin miktarı ise her yıl yayımlanan Yurtdışı Gündeliklere Dair Karar (Daha önceleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleniyordu) ile duyurulur. Kişiye ödenecek gündelik miktarı, görev unvanı ve  bu kararın ekinde yer alan cetveldeki para birimi esas alınarak yapılır.

Yurtdışına gönderilen personele ödenecek para birimi anılan Karar ekinde yer alan cetvele göre belirlendikten sonra memurun harcırahının hangi tarihteki kur esas alınarak hesaplanacağının bilinmesi fazla veya noksan ödeme yapılmaması açısından önemlidir.

Yurtdışına görevlendirilen memura, harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

Avans işlemlerinde memura ödenecek harcırah hesaplanırken yukarıdaki gibi işlem yapılması gerekmektedir. Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir