Saatlik Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödemesi 

Saatlik Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödemesi 
125×125

Saatlik Görevlendirmelerde Geçici Görev Yolluğu Ödemesi

Kamu kurumlarında görev yapan özellikle sağlık personelleri ile şoförlerin sıklıkla karşılaştıkları durumlarından birisi kısa süreliğine yapılan bazı görevlendirmelerde harcırah kanununda belirlenen şartları taşımadıklarından dolayı geçici görev yolluğu alamamaları hususunda yaşanmaktadır.Çeşitli nedenlerle memuriyet mahalli dışındaki görevlere giden memurun gidiş  dönüş saatlerine göre geçici görev harcırahı alıp almayacağının tespitinin yapılması gerekmektedir.Örneğin  Akşam 20’de geçici göreve gidip gece 3 te dönen kişinin geçici görev yolluğu alabilirmi? veya sabah 11 gidip öğlen saat 14,00 de dönen bir kişi geçici görev yolluğu alabilirmi?

Birinci örnekteki kişinin gidiş dönüş saatlerine göre 5 saatlik görevine göre geçici görev yolluğu ödenmez iken ikinci örnekteki kişinin geçici görevi 4 saat sürmesine rağmen 1/3 oranında geçici görev yolluğu ödenmesi gerekecektir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere geçici görev yolluğunun ödenmesi kanun maddesinde belirtilen saatlerdeki memurun geçici görevinin devam edip etmediği duruma göre belirlenmektedir.

Birinci örnekte memur göreve saat 20,00 de başlamış olduğu için akşam 19,00 saatinde geçici görev yolluğu alamayacaktır.Gece 03,00 de dönmüş olsa bile geceyi de geçici görevde geçirmiş sayılmayacaktır.İlgili örnekte takvim tarihi değişmiş olsa bile memurun geçici görev yolluğu alması kanunda sayılan şartları taşımadığı için mümkün değildir.

 5237 sayılı Türk ceza Kanunun “Tanımlar” başlıklı 6 ncı maddesinde “Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi” olarak tanımlanmıştır.

İkinci örnekte ise memurun öğle yemeği vakti olan saat 13,00 vaktini geçici görevde geçirdiği için 1/3 oranında geçici görev yolluğu alacaktır.

Sonuç olarak saatlik olarak yapılan geçici görev yolluklarının ödenmesinde kanun maddesinde sayılan saatlerde memurun geçici görevinin devam edip etmediğine bakılacak ve yolluk hesaplamaları ona göre yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir