Milli Emlak Uzmanları Harcırahlarını 33/b Maddesine Göre Alabilecek mi?

Milli Emlak Uzmanları Harcırahlarını 33/b Maddesine Göre Alabilecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Uzmanı olarak görev yapan personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/b maddesi kapsamında harcırah ödenemeyeceği yönünde görüş verdi.

Benzer yazılar

3 Yorum

 1. mile

  Söz konusu yazıda 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33 (b) bendinde defterdarlık kontrol memuru diyorki 1990 larda bu ünvan mülga oldu, bu ünvan yerine önce mülga Milli Emlak Denetmenliği ve Muhasebe Denetmenliği sonra bu denetmen ünvanları yerine denetim ve inceleme yetkili ve birimde çalışan Defterdarlık Uzmanlığı ve ondan sonra 703 sayılı KHK nin geçici 1.maddesiyle defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanlarından mülga Milli Emlak Denetmenleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Milli Emlak Uzmanı olarak atandı bu arada zaten başı dönmüş olan harcırah kanunu kendini güncellenmedi. Ayrıca Kanun hiyerarşisinde son çıkan kanun geçerli olup, bu konuda 703 sayılı KHK nin gecici 1.maddesi ve 175.maddesiyle 657 DMK ya eklenen EK.44.madde ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı KHK sinin 125.maddesine bakılmalIdır. Kaldıki aynı bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 19.12.2018 tarih ve E.226125 sayılı yazısında; 657 DMK ya eklenen EK.44.madde ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı KHK sinin 125.maddesinden bahsederek teftiş, denetim ve inceleme yapan Milli Emlak Uzmanına 6245 sayılı Harcırah Kanunun 33 (b) bendine göre harcırah verilmesi gerektiğini bildirmiştir.

  Yanıt
 2. Mile1

  Çevre ve şehircilik Bakanlığı(Personel Genel Müdürlüğü) söz konusu yazısındaki görüşe katılmak mümkün değil. Milli emlak uzmanlarından denetim ve incelemeyle görevlendirilenler harcırah Kanunu 33/b maddesine göre harcırahlarını alabilirler.

  Yanıt
 3. Salih TEKELİ

  Genel Müdürlükçe hatalı görüş verilmiştir. Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı konuyu çok güzel değerlendirerek ödenmesi gerektiğine ilişkin görüş vermiştir.

  Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir