Maliye Bakanlığı, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemlerinin E-Devlet Üzerinden Yürütüleceğini Açıkladı

Maliye Bakanlığı, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemlerinin E-Devlet Üzerinden Yürütüleceğini Açıkladı

Görev onayından ödemenin hak sahibine yapılmasına kadar tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve e-devlet kapısı ile entegre çalışan Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu uygulaması hayata geçirilmiştir.

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesiyle (BKMYBS); mali işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak geliştirilen merkezi sistemler ile diğer kurumların kendi sorumluluğu altındaki yönetim bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilerek, birlikte çalışmayı sağlayan ve elektronik dönüşümü hedef tutan bütüncül bir yapı amaçlanmaktadır.

Söz konusu projenin ilk adımı olan; entegrasyona açık, süreç yaklaşımını esas alan ve elektronik belge alt yapısına uygun “Yeni Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi” ile “Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi (MYS)” temel fonksiyonları itibariyle tamamlanarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan; Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında alt modül uygulaması olarak yurtiçi geçici görev yollukları ile denetim elemanı yolluklarının BKMYBS ve e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmesi sağlanmıştır. 2018 yılında bu kapsamda 735.444 adet Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, 38.417 adet Denetim Elemanı Yolluğu sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Kamuda elektronik belge hedefi ve yolluk ödemelerinin e-dönüşümü kapsamında yurtdışı geçici görev yolluklarına ilişkin mali süreç de kapsama dahil edilerek Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında pilot uygulamaya 2019 yılı Ocak ayında başlanmıştır. 2019 yılı içinde uygulama, Merkezi Yönetim Kapsamındaki tüm kamu idarelerinin idarelerin kullanımına açılacaktır.

Söz konusu uygulama ile; kurumlarınca yurtdışına geçici olarak görevlendirilen personele ait onay yazısına istinaden; yolluk süreci başlatılması, Harcama Talimatı Onay Belgesi ve öngörülmüş ise avansa ait Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması, görevden dönüşte ise Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Bildirimi hazırlanması ve bildirime esas Ödeme Emri Belgesinin oluşturulması işlemleri süreç bazlı olarak Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sisteminde (mys.muhasebat.gov.tr) yapılabilecek, ayrıca Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Bildiriminin ilgili personel tarafından e-Devlet Kapısı aracılığıyla oluşturularak elektronik ortamda harcama birimine iletilmesi ve harcama birimince Ödeme Emri Belgesine bağlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda yaklaşık 65.000 yurtdışı geçici görev yolluğunun 2019 yılında BKMYBS ve e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir