Kamu İşçisi 2019 ‘da Geçici Görevde Ne Kadar Konaklama Ücreti Alacak

Kamu İşçisi 2019 ‘da Geçici Görevde Ne Kadar Konaklama Ücreti Alacak
125×125

Kamu İşçisi 2019 ‘da Geçici Görevde Ne Kadar Konaklama Ücreti Alacak

Bilindiği üzere 6245 sayılı harcırah kanununda yer alan mevzuat hükümlerine göre yurt içinde geçici görevli olarak görevlendirilen Kamuda 4 li olarak çalışan işçiler  harcırah kanunu ve ilgili yılın bütçe kanununda yer alan hükümler doğrultusunda konaklama bedeli ödenebilmektedir.Bütçe kanununda konaklama bedellerine ilişkin olarak ” 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” Hükmü yer almaktadır.

-Personele ödenecek olan Konaklama bedeli ilk 10 gün için personelin gündeliğinin  %50 artırımlı tutarına kadar ödenecek takip eden 80 gün gündeliğin %50 si takip eden 90 gün ise gündeliğin %40’na kadar olan kısmı ödenebilecektir.Ayrıca yapılacak ödemelerde fatura bedeli aşılamayacaktır.

Kamuda görev yapan işçilere harcırah kanununa göre  hizmetli kadrosu üzerinden  harcırah ödendiğinden  2019 yılında hizmetlilere ödenecek gündelik tutarlarına göre kamuda görev yapan işçilere ödenecek konaklama bedellerini aşağıda tabloda gösterdik.

Konaklama bedeli geçici görev esnasında işçinin geçici görev mahallinde otel misafirhane v.b yerlerde konaklaması ve bu durumu fatura ile ispatlanması halinde işçiye ödenen geçici görev yolluğu ile ödenecektir.

Göreve başlanan günden itibaren 1 yıllık dönemde aynı yer ve aynı işin yapılması durumunda en fazla 180 gün için konaklama bedeli ödenecektir.

Ödenecek olan konaklama bedelleri fatura bedelini aşamayacaktır.Ayrıca aşağıdaki tutarları aşan fatura bedelleri de tabloda yer alan tutarlar kadar ödenecektir.

 Kamu İşçisi

2019 Konaklama

Bedelleri

Gündelik

Miktarı

İlk On Gün Sonraki

80 gün

sonraki

90 gün 

Yevmiyenin%50

Arttırımlı

Tutarı kadar

Yevmiyenin

Yarısı kadar

Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

Aylık/kadro

derecesi 1-4

olanlar

39,8559,7719,9215,94
Aylık/kadro

derecesi 5-15

olanlar

38,7558,1219,3715,50

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir