Kamu İşçilerine Ödenecek Geçici Görev Yolluğu Harcırah Tutarları

Kamu İşçilerine Ödenecek Geçici Görev Yolluğu Harcırah Tutarları
125×125

Kamu İşçilerine Ödenecek Geçici Görev Yolluğu Harcırah Tutarları

Kamu kurumlarında çalışmakta olan işçilerde kurumlarında çeşitli nedenlerle geçici görevli olarak çalışmış oldukları kurumların farklı birimlerinde geçici görevli olarak görevlendirilmektedirler.Bu yazımızda kamu kurumlarında işçi kadrolarında görevli olan kişilerin harcırah kanununa göre alabilecekleri geçici görev yolluğunun harcırahının yasal mevzuatını inceledikten sonra işçilere ödenecek gündelik (yevmiye) tutarlarını açıklamaya  çalışacağız.

6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırah verilecek kimseler başlıklı 4. maddesinde

Bu Kanunda belirtilen hallerde:
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri
olarak çalışanlara………….

harcırah verilebileceği hükmü yer almaktadır.

Yine aynı  kanununun 3. maddesinin d bendinde  harcırah kanununda geçen “Hizmetli” kavramı ” Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler;” olarak  tanımlanmıştır.

Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere harcırah kanununda kamuda işçi kadrolarında çalışan kişiler hizmetli tanımı içinde yer almışlardır.Bu nedenle kamuda çalışan işçilerin harcırahı hesaplanırken yapılacak hesaplamalarında hizmetli olarak tanımlanan kişilere yapılan düzenlemelere bakmamız gerekecektir.

6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde

“Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici görev yolluklarında almış oldukları bir aylık maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacak ve işçiye ödenecek geçici görev yolluğundaki günlük yevmiye tutarı hiçbir şekilde 4 derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyecektir.İlgili açıklamaya göre;

2018 Yılında İşçi kadrosunda olanlara Harcırah Kanununa Göre Ödenebilecek Harcırah Tutarları

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75

şeklinde olacaktır.

Benzer yazılar

2 Yorum

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir